Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 1. Introduktion
 2. Eksempel på dagsprogram
 3. Uddannelse
 4. Lektiehjælp og stilletimer
 5. Dansk som andetsprog
 6. Muslim på efterskole
 7. Kontaktlærer
 8. Weekender og ferier
 9. Fritid og fællesskab - og hjemvé
 10. Valg af efterskole
 11. Økonomi
 12. Efterskolestipendier
 13. Reserverede pladser
 14. Rollemodelkorps
 15. Brochure på 8 sprog
 16. Gode råd om tosprogede på efterskole
 17. Særligt for grønlandske unge
 1. Introduktion

  På en efterskole kan man tage 8., 9. eller 10. klasse. Der er omkring 800 tosprogede elever på efterskoler i Danmark, hvoraf ca. 300 er grønlandske elever.

  Et skoleår væk hjemme fra, med et andet sprog end modersmålet og en anden kultur kan give en personlig, sproglig og faglig udvikling, der for alvor ”løfter”. Men det vil også være et år, hvor de unge kan støde på vanskeligheder med sproget og med afsavn af familie og det kendte hjemmefra.

  Klimaet, omgangsformen og tempoet er anderledes, og også efterskoleformen er en ny og ukendt udfordring. Selvom de fleste efterskoler underviser i velkendte skolefag, vil eleverne møde en helt anderledes skole og en anden måde at gå i skole på, end de er vant til. Undervisningen vil typisk strække sig over hele dagen, fra morgensang og fortælletime til aftenprogrammet. Efterskolerne tilbyder desuden en lang række kreative og praktiske fag.

  Efterskolen er en kostskole, hvor du bor, spiser og går i skole. Alle elever og nogle af lærerne bor på skolen. Hver dag spiser I morgenmad, frokost og aftensmad sammen. Det er også lærerne, der siger godnat om aftenen. Det er almindeligt at bo 2-3, måske 4 elever sammen på et værelse, og fælles pligter som fx rengøring og køkkentjans er en del af fællesskabet.  

  På efterskolen er brug af alkohol eller andre lignende rusmidler ikke tilladt. Alle efterskoler er røgfrie pr. 15.august 2012. På skolens hjemmeside kan du læse om skolens regler.

  Vær opmærksom på, at brud på skolens regler kan medføre bortvisning fra skolen.

  Uanset sprogligt udgangspunkt forudsætter et efterskoleophold en vilje til at anvende og erobre det danske sprog. Til gengæld er udbyttet stort og gør det nemmere bagefter at tage en ungdomsuddannelse på dansk.

  Etniske minoriteters top ti

  Til toppen

 2. Eksempel på dagsprogram

  07.20 Morgenmad og oprydning på værelser

  08.00 Morgensamling

  08.30 Undervisning

  10.10 Formiddagspause

  10.30 Undervisning

  12.00 Middag

  13.00 Undervisning

  15.00 Pause

  15.15 Undervisning

  18.00 Aftensmad

  18.30 Lektietime

  19.30 Rengøring af fælles lokaler

  19.45 Tilbud om aftenaktiviteter

  21.30 Aftenkaffe og te

  22.00 Rengøring af fælles arealer

  22.30 Lærerne siger godnat

  Til toppen

 3. Uddannelse

  Et efterskoleophold i Danmark giver samme adgang til en ungdomsuddannelse som folkeskolen. Du kan tage 8., 9. eller 10. klasse på en efterskole. Du kan få udfordringer i både boglige fag og i idræt, musik og andre kreative fag. På de fleste efterskoler er der de samme prøver som i folkeskolen. Du kan forbedre dit faglige standpunkt, før du ansøger til gymnasiet, erhvervsskoler eller andre ungdomsuddannelser.

  Til toppen

 4. Lektiehjælp og stilletimer

  På de fleste efterskoler er der afsat timer til lektielæsning, hvor du kan få hjælp af lærerne på skolen til at forstå og løse opgaver. Du kan også læse lektier på værelset, hvor du og dine værelseskammerater hjælper hinanden.

  Til toppen

 5. Dansk som andetsprog

  På en del efterskoler tilbydes ”Dansk som andetsprog”. Det er et tilbud til de tosprogede elever - elever med et andet modersmål end dansk, som ønsker at forbedre dansklæsning, stavning, udtale og udtryk. I søgeboksen på forsiden, kan du finde disse skoler ved at søge på 'dansk som andetsprog' under 'fag'.

  Til toppen

 6. Muslim på efterskole

  Hvis man er praktiserende muslim og går på efterskole, så kan man aftale med skolen, at man ikke får serveret svinekød. Man kan bede på sit værelse eller i et bederum, hvis skolen har sådan et.

  Til toppen

 7. Kontaktlærer

  Hver elev er normalt tilknyttet en elevgruppe og en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper bl.a. med praktiske og personlige problemer og er skolens kontakt til din familie og evt. kontaktfamilie. Du kan trygt gå til din kontaktlærer, hvis du har nogle spørgsmål. Alle efterskoler giver vejledning om fremtidig valg af uddannelse og erhverv.

  Til toppen

 8. Weekender og ferier

  Mange weekender på efterskole bruges til arrangementer, men der er selvfølgelig også weekends, hvor du kan vælge at tage væk fra skolen. Ferierne er typisk de samme som i folkeskolen. Du har ret til at være på efterskolen i alle ugens 7 dage, bortset fra de ferier, hvor skolen lukker.

  Til toppen

 9. Fritid og fællesskab - og hjemvé

  På en efterskole er samværet og fællesskabet mellem lærere og elever meget vigtigt. Når du ikke får undervisning eller laver lektier, er der mange andre aktiviteter, du kan lave sammen med de andre. Du kan fx spille fodbold, lave gymnastik eller håndarbejde. På andre skoler kan du ride, spille musik eller arbejde i værksteder. Men du skal regne med at lide af hjemvé fra tid til anden, måske især i weekends og ferier. Det er almindeligt og kan også ramme elever fra Danmark. Det er godt på forhånd at have forberedt sig på, at disse følelser kan presse sig på, men også at man ofte kan finde trøst eller glemme sin hjemvé i gode kammeraters selskab, eller hvis man har ét eller andet projekt, der virkelig interesserer én.

  Man må godt bruge mobiltelefon på en efterskole, men ikke nødvendigvis i den allerførste periode, måske et par uger. Så man må vente med at ringe op eller sende den livsvigtige SMS-besked til ens gamle venner.

  Til toppen

 10. Valg af efterskole

  Det er vigtigt, at du vælger en efterskole, der passer til dine og din families interesser og værdier. Det er vigtigt, at du virkelig har lyst til fysisk aktivitet på en idrætsskole – eller er indstillet på at optræde og stå på en scene på en efterskole med vægt på musik eller dans – eller at en boglig skole betyder, at der virkelig lægges vægt på traditionel faglighed. Skolerne profilerer sig med forskellige fag og det spiller også en konkret rolle i hverdagen.

  Der er 260 efterskoler at vælge imellem i Danmark, og der er fra 50-250 elever på de fleste skoler. Mange efterskoler ligger på landet eller ved mindre landsbyer. Efterskoler er meget populære i Danmark, og nogle skoler bliver fyldt hurtigt op. Det er en god idé at være i meget god tid – gerne 1-2 år før skolestart. Det giver den bedste valgmulighed.

  Når du skal vælge efterskole, er du og din uddannelsesvejleder velkomne til at rette henvendelse til Efterskoleforeningen.

  Til toppen

 11. Økonomi

  Efterskolerne har forskellige muligheder for at nedsætte egenbetalingen for de elever, som har brug for det. De kan anvende midler fra individuel supplerende støtte eller fra tillægstakst til indvandrere, flygtninge og efterkommere fra mindre udviklede tredjelande. For at opnå nedsættelse skal der træffes aftale med den enkelte efterskole. Læs mere her under overskriften ' Individuel supplerende støtte'.

  Til toppen

 12. Efterskolestipendier

  Efterskoleforeningen har på baggrund af tildelte satspuljemidler under Integrationsministeriet, fået mulighed for at oprette en stipendieordning for flygtninge- og indvandrerelever fra ikke-vestlige lande, som har behov for økonomisk støtte til et efterskoleophold. Læs mere om betingelserne for stipendierne og hent ansøgningsskema til UU-vejleder udtalelse her.

  Til toppen

 13. Reserverede pladser

  En række efterskoler reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge til hen på foråret før det pågældende skoleår. Dette for at sikre, at man ikke skal gå forgæves, hvis man hører sent om muligheden for at gå på efterskole. Find liste over reserverede pladser her.

  Til toppen

 14. Rollemodelkorps

  Efterskolerne har fået deres eget rollemodelkorps. Korpset består af tidligere og nuværende efterskoleelever med flygtninge- og indvandrerbaggrunde. De unge kommer gerne ud og fortæller deres personlige historie om, hvorfor de tog på efterskole, hvad der bekymrede deres forældre og meget andet. Projektet er støttet af Egmontfonden og Integrationsministeriet. Læs mere her.

  Til toppen

 15. Brochure på 8 sprog

  "Etniske minoriteter på efterskole" er et hæfte, som beskriver efterskoleformen på sprogene dansk, engelsk, tyrkisk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, somali, urdu og farsi. Kan bestilles ved henvendelse til Efterskoleforeningen, info@efterskoleforeningen.dk, 3312 8680.

  Til toppen

 16. Gode råd om tosprogede på efterskole

  Vil du vide mere om tosprogedes muligheder på efterskolerne - så ring eller skriv til integrationskonsulent Maren Ottar Hessner. Her kan du bl.a. høre mere om:

  • Efterskoler med erfaring med tosprogede elever
  • Efterskoler med reserverede pladser til tosprogede elever

  Ring på 33 17 95 89 eller skriv til moh@efterskoleforeningen.dk

  • Etniske minoriteters top ti
  • Introduktion til efterskolen for tosprogede elever

  Til toppen

 17. Særligt for grønlandske unge

  Der er mere end 300 grønlandske elever på efterskole i Danmark. Efterskoleopholdet giver en forbedret forståelse for den danske kultur og giver eleven vigtige faglige og sociale kompetencer.

  Sproglig kompetence er én af Selvstyrets vigtigste bevæggrunde for at tilskynde til og støtte et efterskoleophold i Danmark. Det grønlandske samfund har brug for, at de unge er (mindst) tosprogede og bliver så fortrolige med dansk, at de kan gennemføre en uddannelse.

  Alle efterskoler giver vejledning om fremtidig valg af uddannelse og erhverv, men for grønlandske elever er vejledning først og fremmest overladt til repræsentanter fra De grønlandske huse, der kender det grønlandske uddannelsessystem bedst.

  De grønlandske huse i København, Odense, Århus og Aalborg har medarbejdere som kan hjælpe grønlandske elever med personlige og sociale forhold. Husene udgør sammen med kontaktfamilierne en god støtte bag et efterskoleforløb.

  Kunsten at kramme et snefnug" - download her temanummer af bladet Efterskolen om arbejdet med grønlandske elever på efterskolerne. I bladet behandles emner som samarbejdspartnere for skolerne, kontaktfamilier, undervisning i dansk som andetsprog, forberedelse af skole og elever og meget andet.

  Filmen "Piareersarit/Gør dig klar!" er stilet til grønlandske unge, der overvejer et efterskoleophold i Danmark. Filmen er fyldt med grønlandske efterskoleelevers egne gode råd til hvordan man får mest ud af et efterskoleophold - både personligt, socialt og fagligt. Filmen er af ca. 20 min. varighed.

  "Gør dig klar!" - Dansk version

  "Piareersarit" - Grønlandsk version

  Rådgivning
  Sprogcenteret i Sisimiut administrerer Selvstyrets tilskud og kan rådgive om procedure ved ansøgning (se adresse nedenfor).

  Sprogcenteret / Oqaatsinik Pikkorissarfik
  Box 3019, 3911 Sisimiut
  Att. Nuno Skovgaard, tlf. (00299) 866 700
  www.oqaatsit.gl
  sprogcenter@oqaatsit.gl 

  Læs mere


  Har du spørgsmål om efterskolerne er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen eller ringe til den enkelte efterskole.

  Til toppen