Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Prisberegning

Her kan man beregne, hvad man skal betale - samlet egenbetaling - for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og evt. nedslag i indkomstgrundlaget for børn under 18 år i husstanden.

Læs mere om økonomi samt mulighed for nedslag i egenbetaling.

Her kan du beregne, hvad du selv skal betale (din egenbetaling) for et efterskoleophold efter elevstøtte fra staten. Bemærk, at staten maksimalt yder elevstøtte til 42 uger.
 
 

Indkomstgrundlaget er den aktuelle husstands samlede indkomst i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Se årsopgørelsen (den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2).

 
Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet, der skal på efterskole.