Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Støtten til efterskoleophold forhøjet

Alle danske elever får et tilskud fra staten til deres efterskoleophold. Størrelsen af tilskuddet afhænger af forældrenes indtægt to år forud for efterskoleopholdet. Fra 2012 er støtten forhøjet i forhold til tidligere for at gøre det økonomisk overkommeligt for alle familier at sende et barn på efterskole.

Individuel supplerende støtte
For familier, hvis økonomiske situation er blevet væsentligt forandret i forhold til situationen to år tidligere på grund af fx arbejdsløshed, sygdom, eller hvis samboende flytter fra hinanden under efterskoleopholdet, er der mulighed for at få en individuel forhøjelse af elevstøtten og dermed nedsættelse af skolepengene.

Alle efterskoler har fået et beløb – såkaldt individuel supplerende elevstøtte - til rådighed til nedsættelse af skolepengene for enkelte af skolens elever. Forklar den efterskole, I søger, om jeres situation, og hør om de har mulighed for at give jer nedslag i betalingen.

Alle efterskoler har desuden mulighed for i særlige tilfælde af skolens egne midler at give en individuel nedsættelse i skolepengene. Forklar den efterskole, I søger, om jeres situation, og hør om de har mulighed for at give jer nedslag i betalingen.

Stipendier
Efterskoleforeningen administrerer en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge. Stipendierne kan søges af de unge og forældrene via UU-vejlederen.

Læs mere om Tosprogede elever