Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Flygtninge- og indvandrerunge på efterskole

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

Her på siden kan du finde information om efterskoler. Vi har særligt fokus på de udfordringer og spørgsmål, som flygtninge- og indvandrerunge kan have før, under og efter et efterskoleophold.Læs i øvrigt mere i publikationen Flygtninge på efterskole

 efterskoleformig
faglige
  hvadkosterdet
Vaelge
 dagsprogram UU

Myter om efterskoler

Flygtninge- og indvandrerunge går ikke på efterskole
Falsk!

Vi har faktisk omkring 500 unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund hvert år.

Der er rigtigt mange flygtninge- og indvandrerunge på efterskole
Falsk!

500 unge er ikke så mange ud af de godt 28.500 elever, der er på efterskolerne. De udgør således kun 2%.

Efterskolerne vil ikke tage imod flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!

Efterskolerne er åbne for alle unge – uanset etnisk eller religiøs baggrund. Det er frivilligt at gå på efterskole, men der er ikke så mange flygtninge- og indvandrerunge, der vælger et efterskoleophold.

Efterskoleophold er for dyrt for flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!

Det koster en del penge at sende sit barn på efterskole, men der ydes statslig elevstøtte til alle familier, som er bestemt af husstandsindkomsten.
For flygtninge- og indvandrerfamilier, som har en husstandsindkomst, der er lavere end 335.000 kr. om året, findes der en mulighed i Efterskoleforeningen for at søge stipendium. Stipendiet er et tilskud til egenbetalingen og vil typisk dække optil halvdelen af denne. Du kan læse mere om stipendieordning og finde ansøgningsskemaet her.

Efterskolerne er fyldt op – så der er ikke pladser tilbage til flygtninge- og indvandrerunge, når de melder sig
Falsk!

Flere og flere efterskoler, pt. over 50 skoler, reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge til sent på foråret før det pågældende skoleår. Listen over skoler, der reserverer pladser, finder her.

Efterskoler med kristne værdigrundlag er ikke noget for flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!

Typisk er det faktisk efterskoler med et kristent bagland, som tiltrækker mange flygtninge- og indvandrerunge. En del af de unge er selv kristne, fx fra afrikanske lande. Nogle muslimske unge vælger den type skoler, fordi de ønsker et sted, hvor der er forståelse for, at religiøs praksis kan fylde noget i hverdagen.

Man kan først komme på efterskole, når man har afsluttet 9. klasse.
Falsk!

Man kan allerede komme på efterskole i 8. klasse. Typisk vælger man et år i enten 8., 9. eller 10. klasse. Nogle går endda 2 år på efterskole. De fleste efterskoleelever vælger et efterskoleophold i 10. klasse.

Et år på efterskole er spild af tid
Falsk!

Det siges, at et år på efterskole svarer til 7 menneskeår. Hvorfor? Fordi du på det år bliver mere selvstændig, da de fleste efterskoler inddrager dig i daglige pligter som oprydning, madlavning og andre opgaver. På den måde får du også mere ansvar for dig selv og dit samvær med dine skolekammerater. Du bliver mere bevidst om, hvem du er, og hvad du vil i fremtiden, bedre rustet fagligt såvel som socialt. Dine muligheder for valgfag på efterskolerne er større end i folkeskolen, hvilket kan være med til at give dig smagsprøve på dine interesseområder, så du meget tidligt finder ud af, hvad du vil arbejde videre med.

Unge fester og drikker alkohol på efterskoler
Falsk!

Alkohol, og stoffer er STRENGT forbudt på alle efterskoler, og alle efterskoler er røgfrie efterskoler. De voksne på efterskolerne har ansvaret for alle eleverne og holder opsyn med, at alkohol og stoffer ikke kommer ind eller bliver indtaget på skolerne. Hvis nogen bryder reglerne, kan det medføre bortvisning.

Unge kan gå ud til sent på aftenen og være væk om natten på en efterskole
Falsk!

Alle eleverne skal være på deres egne værelser klokken 21.00 eller 22.00 på de fleste efterskoler. Ingen må overnatte uden for skolen.

Drenge og piger deler værelse på efterskolerne
Falsk!

Alle efterskoler har adskilte værelser for drenge og piger. En række efterskoler har adskilte gange, hvor det kun er eget køn, som kan færdes på egen gang.

På efterskolerne er der ikke plads til at være muslimer og vegetarer
Falsk!

Efterskolerne tager hensyn til de enkelte elever og deres behov. Elever, der er vegetarer eller muslimer, kan få sund vegetarkost eller kost uden svinekød. Muslimer kan både bede og faste på en efterskole. Nogle efterskoler har bederum. Du kan ringe til den enkelte efterskole og høre, hvordan det er hos dem.

Efterskoler er for ballademagere og for de bogligt svage
Falsk!

De fleste unge på efterskoler har ikke faglige problemer. Det er ikke unge ballademagere, der kommer på efterskole. Det er generelt unge, der ønsker at være mere selvstændige og finde ud af, hvilken uddannelse de ønsker at tage senere hen.

Efterskoleophold betyder, at de unge mister deres rødder
Falsk!

Nej, et efterskoleophold for unge flygtninge og indvandrere betyder ikke, at efterskolen skubber de unge ud i en kultur og får dem til at glemme deres familie eller egen baggrund og religion. Tværtimod er det vigtigt, at de unge oplever en personlig udvikling og bliver styrket i deres egen identitet.
 

Abdi's historie

Abdi's personlige historie om hvorfor han valgte at gå på efterskole

Aysegül's historie

Aysegül fortæller om hvorfor hun valgte at gå på efterskole