Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Hvad koster et efterskoleophold?


 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

Hvad koster et efterskoleophold?
Et efterskoleophold koster alt mellem 30.000 og 80.000 kr. Det beløb kan inddeles i statsstøtte, individuel supplerende støtte, stipendie og endelig egenbetaling
 
Statsstøtte 
Statsstøtte bliver betalt af staten. Alle kan få statsstøtte til deres efterskoleophold. Hvor høj støtten er, det afhænger af dine forældres indkomst. Hvis de har en høj indkomst, er statsstøtten lav, hvis de har en lav indkomst, er statsstøtten høj. Dermed er der stor forskel på, hvad man skal betale for et efterskoleophold. Læs mere om statsstøtte og find elevstøttetaksterne her.
 
Stipendier
Stipendier er en tilskudsordning til efterskoleophold for flygtninge- og indvandrerunge og grønlandske unge, der kommer fra økonomisk trængte familier. 
Formålet med stipendieordningen er at give motiverede unge flygtninge og indvandrere muligheden for at komme på efterskole.
Stipendiet er cirka 26.000 kr. Det kan søges af alle unge, hvis forældre har en indkomst under 350.000 kr. ( 2. kalenderår forud for skoleårets start) og som er flygtning, indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land.
 
Stipendiet kan søges gennem UU-vejlederen hos Efterskoleforeningen. Du kan læse mere om betingelser for stipendiet og hente ansøgningsskemaet her.
Har du spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kan du kontakte Hanne Skøtt på direkte telefon 3317 9586 eller mail hs@efterskoleforeningen.dk.

Individuel supplerende støtte
Individuel supplering kan du få i særlige tilfælde, så dit efterskoleophold kan blive billigere. Det er den enkelte skole, der administrerer den individuelle supplerende støtte og tildeler den efter en individuel vurdering. Individuel supplerende støtte kan du søge på den efterskole, du ønsker at gå på. Du kan kontakte den skole, du vil søge ind på og fortælle om din økonomiske situation. Herefter foretager skolen en individuel vurdering af din ansøgning. Du kan læse mere om individuel supplerende støtte her.
 
Egenbetaling
Egenbetaling er det beløb, som dine forældre eller de voksne, du bor hos, skal betale, når diverse former for støtte er trukket fra. Du kan beregne din egenbetaling her: www.efterskole.dk/pris. Har du andre spørgsmål? Så skriv til info@efterskoleforeningen.dk, her vil Efterskoleforeningens sekretariat hjælpe dig videre. 
 
 
 

Eksempel på finansiering af efterskoleophold for en elev, der får stipendium:

Familie med lav indkomst:

Skolens ugepris i skoleåret 2019/20

(2.350 kr.: 42 uger *2.350=98.700 kr. )

98.700 kr. årligt

Indkomstgrundlag to år før skolestart

168.000 kr. årligt

Antal søskende

3

Indkomstbestemt statslig elevstøtte fratrækkes beløbet

-52.668 kr. årligt

Stipendium

 (620 kr.: 42 uger *580=26.040 kr. )

-26.040 kr.årligt

Egenbetaling

19.992 kr.  årligt

*Man kan evt. søge om individuel supplerende støtte, hvis der er behov for, at opholdet bliver billigere. Støtten administreres af den enkelte efterskole og tildeles efter en individuel vurdering

Eksempel på finansiering af efterskoleophold for en elev, der ikke får stipendium:

Familie med høj indkomst:

Skolens ugepris i skoleåret 2019/20

(2.350 kr.: 42 uger *2.350=95.340 kr. )

98.700 kr. årligt

Indkomstgrundlag to år før skolestart

550.000 kr. årligt

Antal søskende

3

Indkomstbestemt statslig elevstøtte fratrækkes beløbet

-48.006 kr.årligt

Egenbetaling

50.694 kr. årligt

 

Abdi's historie

Abdi's personlige historie om hvorfor han valgte at gå på efterskole

Aysegül's historie

Aysegül fortæller om hvorfor hun valgte at gå på efterskole