Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Hvorfor skal flygtninge og indvandrere på efterskole?


 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

Hvorfor skal flygtninge og indvandrere gå på efterskole?
Efterskolerne giver alle unge, uanset baggrund og økonomisk situation, muligheden for at gå på en efterskole. Flygtninge- og indvandrerunge er på mange måder en ressource for en efterskole, ligesom et efterskoleophold er det for flygtninge- og indvandrerunge. Alle unge skal ikke gå på en efterskole, men vi bestræber os på, at alle unge skal have muligheden for at gå på efterskole uanset social og økonomisk baggrund.
Nogle etnisk danske familier har typisk en lang tradition for at sende deres børn på efterskoler, da de fleste forældre ser opholdet som en investering i de unges fremtid, hvorimod mange flygtninge- og indvandrerfamilier typisk har begrænset viden om efterskoler og deres muligheder.

Der er mange forskellige grunde til, hvorfor en ung vælger at gå på efterskole. Hvis man har faglige problemer, kan et efterskoleophold gavne den unge i høj grad. At bo på en efterskole gør det nemmere at spørge sine lærere og skolekammerater om hjælp til det faglige.
Mange, som har gået på efterskole, udtrykker, at man på en efterskole bliver anerkendt for den, man er. Anerkendelse er vigtig og grundlaget for at kunne være social og præstere bedre i skolen. På den måde udvikler man sig hurtigt fagligt og socialt.

Kan uledsagede unge flygtninge komme på efterskole?
Ja! Efterskoler er især et godt tilbud til uledsagede unge, da efterskolen kan fungere som en indgang til det danske samfund og give en god start på den nye tilværelse i landet.
Uledsagede unge kan være meget sårbare og ensomme i Danmark. Her kan et efterskoleophold være med til at give dem tryghed, fællesskab og en familie, som de fleste savner. Desuden giver det for mange uledsagede unge et godt netværk og sociale relationer, som de i fremtiden kan trække på. De fleste uledsagede unge, som har haft et efterskoleophold, taler positivt om, hvor hurtigt de på en efterskole lærte det danske sprog og kultur at kende.

Det har vist sig, at flygtninge- og indvandrerunge, som har gået på efterskole, både får højere karakterer og som regel også kommer til at tage en ungdomsuddannelse senere hen. På en ungdomsuddannelserne er frafaldet lavt for tidligere efterskoleelever, da et efterskoleophold fremmer de unges boglige og faglige kompetencer.

I videoerne fortæller Abdi og Aysegül deres personlige historie om, hvorfor de valgte at gå på efterskole, hvad der bekymrede deres forældre, og hvad et efterskoleophold har gjort for deres fremtid.


Abdi's historie

Abdi's personlige historie om hvorfor han valgte at gå på efterskole

Aysegül's historie

Aysegül fortæller om hvorfor hun valgte at gå på efterskole