Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Mest til UU-vejlederen

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

Hvem kan du vejlede til et efterskoleophold?
Alle unge, som har afsluttet 7. klasse eller er mellem 14 og 18 år, kan du sende på efterskole.
Der er mange forskellige efterskoler med vidt forskellige visioner, værdier og konkrete tiltag, som kan matches med mange forskellige behov. Du kan sammen med den unge kigge på vores hjemmeside eller kontakte sekretariatet for at finde den rette efterskole til netop den unge, som du sidder med. Typisk varer unges efterskoleophold et år, men der er også mulighed for at være elev på en efterskole flere år i træk.
I særlige tilfælde kan unge, som er fyldt 18 år, komme på efterskole, hvis de kan få en anbefaling fra dig som UU-vejleder. Det kan du læse mere om i Efterskoleloven § 13, stk. 1, pkt. 3.

Flygtninge og indvandrere på efterskole
Da efterskoleophold er en dansk tradition, har mange flygtninge- og indvandrerunge ikke hørt om konceptet før. De kan også have hørt om, hvad en efterskole er, men have en masse fordomme om, at det fx er for ballademagere, eller at det ikke er en rigtig skole. Her kan du som vejleder introducere den unge for efterskolekonceptet og oplyse om efterskolernes faglige og sociale mål samt rammer for personlig udvikling. Det har vist sig, at flygtninge- og indvandrerunge, som har gået på efterskole, får både højere karakterer, og de kommer som regel også til at tage en ungdomsuddannelse senere hen.

Du kan finde information om faglige tilbud, regler og meget andet på efterskolernes hjemmesiden, som du kan finde her
 
 

Særlige tilbud til flygtninge- og indvandrerunge
Sidder du med en ung, som har behov for en mentor, er der mulighed for det, hvis behovet er der. En række skoler bruger mentorordningen 1-2 timer om ugen som en ’udvidet kontaktlærerordning’ for den enkelte elev. Formålet med mentorordninger, at mentee’en bliver sat ind i efterskolehverdagen, til faglige forventninger, skrevne og uskrevne regler på efterskolen. Derudover kan mentoren hjælpe mentee´en med at indgå i det sociale liv blandt danske unge på skolen. Mentorordningen bliver finansieret af efterskolerne.

Dansk som andetsprog
Du kan som vejleder også komme ud for situationer, hvor den unge har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Vi har omkring 63 efterskoler, som tilbyder undervisning i dansk som andetsprog for elever, som ikke har dansk som modersmål.

Du kan søge på efterskolernes tilbud på ”Find din efterskole”. Skriv i feltet ’Fag’ hvilke tilbud, du leder efter, for eksempel ’dansk som andetsprog’. Når du trykker ’Søg’, kommer der en liste og beskrivelse af de efterskoler, som har det fag.

Reserverede pladser
Mange flygtninge- og indvandrerunge kan have en udfordring i forbindelse med venteliste, når de vil søge ind på en efterskole, da de ofte hører meget sent om muligheden for at gå på efterskole. Her tilbyder over 50 efterskoler reserverede pladser til flygtninge- og indvandrerunge som ønsker at gå på efterskole, men ikke har været skrevet på venteliste i god tid. Listen over efterskoler, som reserverer pladser kan du finde her.

Hvad koster et efterskoleophold?
Du kan som vejleder møde særlige udfordringer i din vejledning til flygtninge- og indvandrerunge, hvis du sidder med en ung, som skal have beregnet prisen eller egenbetalingen for et efterskoleophold. Først og fremmest er prisen for et efterskoleophold indkomstreguleret, dernæst er der særlige støtteordninger for flygtninge- og indvandrerunge, som kan være forskellige afhængig af den unges alder, og om den unge er ledsaget eller uledsaget. Vi har forsøgt at give et overblik over prisen og de forskellige former for støtte, som flygtninge- og indvandrerunge kan søge her.

Kan uledsagede unge flygtninge komme på efterskole?

Ja! Et efterskoleophold kan give et fundament til unge uledsagede flygtninge og indvandrere, som kan styrke deres muligheder i det danske samfund, så de nemmere kan opfylde deres drøm om en god uddannelse og fremtid i Danmark. Læs mere om fordelene ved et efterskoleophold for uledsagede flygtninge- og indvandrerunge her.

Kommunerne har mulighed for at støtte uledsagede unges efterskoleophold via § 52a i Serviceloven. Der er fuld refusion fra staten på den foranstaltning i de første 3 år, en uledsaget ung har opholdstilladelse i Danmark.

Har du andre spørgsmål?
Kontakt Maren Ottar Hessner, som er integrationskonsulent på moh@efterskoleforeningen.dk eller direkte på telefon 3317 9589. Hun kan rådgive om valg af efterskoler, efterskoleloven og meget mere. 

Til spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kontakt venligst Hanne Skøtt på direkte telefon 3317 9586 eller mail hs@efterskoleforeningen.dk

Abdi's historie

Abdi's personlige historie om hvorfor han valgte at gå på efterskole

Aysegül's historie

Aysegül fortæller om hvorfor hun valgte at gå på efterskole