Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Introduktion

På en efterskole er man sammen 24 timer i døgnet, man spiser, bor og går i skole sammen.

Det er almindeligt at bo 2-3, måske 4 sammen på et værelse, og fælles pligter som fx rengøring og køkkentjans er en del af fællesskabet. Man lærer kammerater og lærere bedre at kende, når samværet ikke er begrænset til timerne og undervisningen.

Uanset sprogligt udgangspunkt forudsætter et efterskoleophold en vilje til at anvende og erobre det danske sprog. Netop sproglig kompetence er én af Selvstyrets bevæggrunde for at tilskynde til og støtte et efterskoleophold i Danmark. Det grønlandske samfund har brug for, at de unge er (mindst) tosprogede og bliver så fortrolige med dansk, at de kan gennemføre en uddannelse.

Kunsten at kramme et snefnug" - download her temanummer af bladet Efterskolen om arbejdet med grønlandske elever på efterskolerne. I bladet behandles emner som samarbejdspartnere for skolerne, kontaktfamilier, undervisning i dansk som andetsprog, forberedelse af skole og elever og meget andet.

Filmen "Piareersarit/Gør dig klar!" er stilet til grønlandske unge, der overvejer et efterskoleophold i Danmark. Filmen er fyldt med grønlandske efterskoleelevers egne gode råd til hvordan man får mest ud af et efterskoleophold - både personligt, socialt og fagligt. Filmen er af ca. 20 min. varighed.

"Gør dig klar!" - Dansk version

"Piareersarit" - Grønlandsk version