Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Økonomi

Egenbetaling

Egenbetalingen er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj) har fratrukket elevstøtten fra staten.

Elevstøtte

Alle danske elever er berettigede til indkomstbestemt elevstøtte fra staten til deres efterskoleophold. 

Efterskolen ansøger på husstandens vegne Undervisningsministeriet om elevstøtten. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2018/19 beregnes elevstøtten på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2016.

Elevstøtten beregnes på baggrund af følgende:

• Husstandens sammensætning, der hvor barnet har folkeregisteradresse ved skoleårets start.

• Hvis man bor sammen med en ny samlever, når ens barn starter på efterskole, vil begge indkomster således blive lagt til grund for beregningen.

• Man vil altid taget udgangspunkt i indkomsten 2 år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk. Dette gælder også, selvom man ikke boede sammen dengang.

Indkomst fra hjemmeboende børn, familiemedlemmer i øvrigt og logerende tæller ikke med i indkomstgrundlaget.

Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet, der skal på efterskole - dette gælder både egne børn og samlevers børn.

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever.
Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet.

Se elevstøtteskalaen

Individuel supplerende støtte

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. 

Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold.

Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå.

Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. 

Når du har fundet de skoler, du er interesseret i, kan du under menupunktet prisberegning regne ud, hvor meget du skal betale for dit efterskoleophold.

Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskoleforeningen.dk

Legater / stipendier

”En Håndsrækning”
”En håndsrækning” er et femårigt partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen. Egmont Fonden har i perioden afsat i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. Familier med indkomster under 240.000 kroner årligt kan søge om 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen. Efterskoleforeningen står for at administrere ordningen.

Fristen for ansøgning om "En Håndsrækning" for skoleåret 2019/20 er udløbet. Der åbnes for ansøgninger til skoleåret 2020/21 i foråret 2020.

Læs mere om ”En Håndsrækning” her

Stipendieordning for flygtninge- og indvandrere samt herboende grønlandske unge
er en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge. Målgruppen for ordningen er flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt herboende grønlandske unge, som er berettigede til maksimal elevstøtte.
Læs mere om ordningen her

Legatbogen
På legatbogens hjemmeside er der flere fonde der giver støtte til efterskoleophold. Du finder legatbogen her.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Der kan ikke søges SU til efterskoleophold