Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Efterskolen Flyvesandet

Efterskolen Flyvesandet er en skole i naturen. Skolen ligger i smukke omgivelser på toppen af Fyn, omkranset af skov og marker, tæt ved godset Egebjerggaard og kun få hundrede meter fra den nordfynske Kattegatkyst.

Vi har fire linjer: Jagt, Fiskeri, Mad & Kultur, samt en Hestelinje.

 

Efterskolen Flyvesandet ligger langt ude på landet, men til gengæld skal man lede længe efter en smukkere beliggenhed. Vi bor i storslået natur, som bruges flittigt i undervisningen og i hverdagen i øvrigt. Vores liniefag knytter direkte an til vores omgivende natur.

Skolens værdigrundlag  

Vi er en skole, der bygger på det grundtvig/koldske syn på skolen og menneskelivet.

Derfor lægger vi vægt på et åbent og ligeværdigt samvær, hvor vi alle har en plads i fællesskabet, og derfor lægger vi vægt på en undervisning og samvær som udspringer af glæden ved livet og som skal sætte eleverne i stand til at leve deres liv som frie og selvforvaltende mennesker.

Skolen har tre grundværdier: hjerte, hjem og hjerne

Hjerte

Symbol på livet, glæden og kærligheden. Vi har det bedst, når vi har hjertet med i det vi gør, og vi skal gøre det helhjertet. Derfor symboliserer hjertet også engagement og optagethed af verden og af vores medmennesker. Grundtvig formulerede sig i et digt sådan: “Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær.” På samme måde skal vores skole være et sted, hvor nysgerrigheden og interessen vækkes, så hjertet bliver vores drivkraft til, at vi lærer mere og at vi begynder at orientere os mod uddannelse og et ansvarligt voksenliv.

Hjem

På Flyvesandet skal ungdomslivet leves og udfolde sig. Vi har alle brug for tryghed og et anerkendende miljø, og efterskolen er stedet, hvor man kan udvikle sig i frihed. Efterskolen er for mange unge mennesker det første lille skridt til at flytte hjemmefra, og vi repræsenterer hjemmets værdier i form af tryghed, stabilitet, og nærhed i relationerne.

Hjerne

Symbol på forstand, viden og omtanke. Vi betragter skolen som en bastion for ånd og liv. I skolen skal vi udfordre os selv og hinanden med holdninger og ideer, og vi opøver os i at reflektere, tage stilling og forstå. Hvert menneske har potentiale, og vi mener det er vigtigt at give de bedste betingelser for, at man kan danne sig til med vid og forstand og med menneskelig klogskab at blive et velfungerende og selvforvaltende ungt menneske.


 
Undervisningen
Vi tilbyder de samme fag og prøver, som i folkeskolen i på 8. 9. og 10. klassetrin. Derudover tilbyder vi fire liniefag fulde af oplevelser og overraskelser samt en række frivillige valgfag. Alle vælger et liniefag. Valget gælder hele året. Man kan vælge imellem Jagt & Fiskeri, Science og  Madlinien. Hver især giver liniefagene mulighed for fordybelse i fagområder, som interesserer dig.

Fællesskabet
Vi forventer, at du som elev tager ansvar - ikke kun for din egen læring i undervisningen, men også i den øvrige dagligdag, i diskussioner, i beslutninger og når der skal ryddes op og gøres rent. Du har medbestemmelse på mange områder, og det forpligter. Du vil blive mødt med krav om tolerance fordi vi vil have plads til forskelligheden. Du vil blive mødt med krav om at flytte dig, fordi din ud-vikling er vigtig.

På Efterskolen Flyvesandet gør du dig klar til at indtage dit eget liv som en ansvarlig og fri med-borger med indsigt, udsyn og handlekompetence.

Indmeldelse
Indmeldelsespapirer kan rekvireres fra skolen eller downloades fra www.flyvesandet.dk. Ring endelig hvis du/I vil vide mere eller aftale tid for et besøg på skolen.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

75  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl