Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Efterskolen ved Nyborg

Skolen der både har plads til dine meninger samt til kreative og fysiske udfoldelser. Vi har liniefagene kunst, fodbold, basketball og rejseprojektlinjen WorldWide (studierejse til Chile). Du har minimum 8 timer ugentligt med din linje. Motto: Bøvl og Begejstring!
Alle linjer har en oversøisk rejse.
Fri og uafhængig skole.

Bøvl og Begejstring
Skolen er det rigtige valg for unge, der ønsker reel indflydelse, og som ønsker at udfolde sig fysisk og bruge deres musisk/kreative sider.

Et ophold på Efterskolen ved Nyborg er ikke blot et skridt i uddannelsesforløbet. Det også en oplevelse fuld af udfordringer, glæder og sorger, bøvl og begejstring.

Værdigrundlaget i stikord
Åbenhed og demokrati, fællesskab, deltagelse og ansvar, livsduelighed, refleksion og kritisk stillingtagen, selvtillid, lige vægtning af boglige fag og kulturfag, kulturmødet.

Basketball, fodbold, kunst, WorldWide og drama.
Ud over de almindelige skolefag (Afgangsprøven og 10. klasseprøven) har vi linjefagene, som hver især har mindst 8-9 ugentlige lektioner.

Rejser
Alle linjer rejser over Atlanten. 

kunstlinjen arbejdes med forskellige billedmæssige udtryk, og der laves udstilling her og i udlandet. Der indgår en studierejse til New York.

basketball handler det om at træne seriøst og spille kampe i DBBFs landsdækkende række. Der indgår en tur til Canada eller USA. Vi har egen hal. 


fodboldlinjen trænes målrettet, og der deltages i forskellige turneringer. Der indgår en udlandstur til Florida, hvor man spiller kampe. På begge sportslinjer er der rige muligheder for ekstra træning.

WorldWide - Rejse- og Projektlinjen 
I stedet for linjefag arbejdes der her projektorienteret med kultur- og samfundsforhold i Frankrig eller Spanien og i Chile. Dette følges op med rejser til de to lande. Nøgleordene er kulturmødet, problemorientering, informationssøgning og formidling.
Desuden er der almindelige skolefag.  

Valgfag I øvrigt tilbydes en række valgfag, f.eks. psykologi, fransk, spansk, foto, amerikansk fodbold, håndbold, medie mv. 

Skoleåret indeholder en skirejse. 

Ledige pladser

9. kl 10. kl 11. kl
10. WorldWide
Pige
Dreng
Basketball
Pige
Dreng
Fodbold
Pige
Dreng
kunst
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

170  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl, 11. kl