Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Nislevgård Efterskole

Ordblindeefterskole for normaltbegavede dårlige læsere/stavere. Mulighed for afgangsprøver. Små hold. Mål: at gøre den dårlige læser til normallæser. 8 lektioner dansk om ugen. Meget idræt. Positive strukturerede rammer. Alle værelser har bad/toilet og trådløst Internet. Ny spisesal, høresal og idrætshal. Beliggende 15 km. nord for Odense.

Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge med læse-/stavevanskeligheder. Fra skoleår 14-15 vil eleverne have mulighed for at tage en 9.klasses afgangsprøve . Nislevgård Efterskole modtog sit første elevhold i august 1983.  

Nislevgård Efterskoles formål
Vi tilstræber gennem gensidig tillid, tryghed og “varme” at udvikle elevernes personlighed og derigennem forbedre deres faglige standpunkter, så disse bliver alderssvarende.  

Efterskolens undervisning
Undervisningen i dansk og matematik foregår på små hold. IT indgår naturligt i undervisningen.

Yderligere har eleverne idræt, fællestimer og valgfag.

Vi følger de vejledende timetal som undervisningsministeriet anbefaler til alle fag. 

Danskundervisningen: Planlægges så undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt. Max. 8 elever på holdet.

Matematikundervisningen:Matematikholdene sammensættes som danskholdene. Gennemsnitlig 12 elever på holdet.

Idrætsundervisningen
Der vil blive lagt vægt på, at eleverne får kendskab til forskellige idrætsgrene. De sidste år har eleverne i valgfag haft mulighed for at træne til og deltage i “Copenhagen Marathon”.

Sprog
Alle elever skal have engelsk, 3 timer om ugen

Valgfagene
Valgfagene i indeværende skoleår: Fodbold, sløjd, formning, knivværksted, Fodbold, håndbold, fitness, engelsk for lidt øvede, engelsk for øvede, sløjd, samspil, guitar og efter juleferien maraton. 6 af valgfagene forventes oprettet i begge perioder. Valgfagene vælges for et halvt år.

Efterskolens ordensregler:
Ordensreglerne er opbygget, så de ligner dem, man har i ethvert hjem. Vi bør dog tilføje, at øl, vin, spiritus og narkotiske stoffer er forbudte, og overtrædelse af disse forbud vil medføre bortvisning.

Vi forventer:
· at eleven er interesseret i at lære mere

· at eleven positivt deltager i undervisningen og efterskolens mangesidede gøremål

· at eleven omgås såvel kammerater som efterskolens personale på en fornuftig måde

· at eleven indordner sig efterskolens regler

· at eleven samt dennes forældre har besøgt os inden d. 15. november.

Hvordan optages man på Nislevgård Efterskole?
Ansøgning om optagelse sendes gennem skolepsykologisk rådgivning.

Ansøgning skal være hos os inden d. 15. november.

Svar til samtlige ansøgere samt skolepsykologerne sendes d. 1. december.

Vil du vide mere, er du/I velkomne til at kontakte os, eller se på www.nislevgaard.dk

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

90  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl