Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Nørre Åby Efterskole

Her kan du beregne, hvad du selv skal betale (din egenbetaling) for et efterskoleophold efter elevstøtte fra staten er fratrukket.

Beregningen er kun tilgængelig for de skoleår, hvor vi har oplysninger om den statslige elevstøtte. Vi tilføjer et nyt skoleår, når regeringen fremlægger sit forslag til det følgende års finanslov.
2019-20

Indkomstgrundlaget er den aktuelle husstands samlede indkomst i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Se årsopgørelsen (den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2).

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet, der skal på efterskole.

Pris-oplysninger senest opdateret
4/3/2019