Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Oure Efterskole Sport & Performance

Oure Efterskole har et moderne og globalt dannelsessyn. Udvikling af personlige, sociale og kommunikative kompetencer gør, at eleven fremover kan agere som ansvarlig verdensborger. Skolen har ca. 600 elever på campus. NB: Der kan være optaget på bestemte linjer, mens der er ledige pladser på andre.

For oplysninger om ledige pladser, kontakt altid skolen.

Oure Efterskole Sport & Performance tager udgangspunkt i et moderne og globalt dannelsessyn. Ved udvikling af personlige, sociale og kommunikative kompetencer sættes den enkelte elev i stand til at tage ansvaret for sit eget liv og agere som myndig og ansvarlig verdensborger.

Oure Efterskole Sport & Performance er en selvejende institution – uafhængig af organisationer. Efterskolen startede i 1987 og er landets største med 9 målrettede Sport & Performancelinjer. Skolen har ca. 500 elever og udgør en dynamisk skolecampus. Skolen er åben for alle unge, der kombinerer et stærkt engagement i deres sport eller kunstneriske aktivitet med et ønske om at indgå i et udfordrende læringsmiljø.

Eleverne skal have afsluttet 8. klasse og må ikke være fyldt 18 år ved kursusstart.

Undervisning
Undervisningen koncentrerer sig om almen, boglig viden – eksamensfag, der retter sig mod et senere uddannelses- og arbejdsvalg – og sportslig/kulturel viden og kompetencer. Skolen har trådløst netværk og alle elever skal medbringe egen bærbar computer.

Eksamensfag
Skolen følger Folkeskolens lærerplaner og tilbyder de samme prøver som i Folkeskolen.

Sport & Performance
Inden kurset starter, vælger eleverne en linje, som de følger hele kursusforløbet. Mulighederne er: Fodbold, håndbold, contemporary dans/ballet, havadventure/ski, sejl/ski, golf og adventure/ski. Contemporary acting og contemporary music. Alle linjer på både 9. Og 10. Klassetrin.

Alle elever har 1 uges undervisning i kost/ernæring suppleret med praktisk arbejde i skolens køkken.

Indkvartering
Eleverne bor i fritliggende elevhuse.

Hvert hus er en social enhed, hvor eleverne selv har hovedansvaret for rengøring, oprydning og sikring af en omgangsform, hvor der er plads til alle.

Hvert hus rummer badeværelse og en fælles opholdsrum med tekøkken. Til hvert hus er knyttet en huslærer. Eleverne bor sammen afdelingsvis – altså bor drenge og piger under samme tag.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 11/6/2018

Om skolen

634  elever
43  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl