Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Oure Efterskole Sport & Performance

VELKOMMEN TIL OURE EFTERSKOLE, SPORT & PERFORMING ARTS
Et år på Oure Efterskole er et år for livet. Skole, fritid, sport eller performing art smelter sammen. Et skelsættende år, hvor du bliver dygtigere og får styrket din selvstændighed. Vi er ca. 634 elever. NB. Der kan være venteliste på nogle linjer, mens der kan være plads på andre.

For oplysninger om ledige pladser, kontakt altid skolen.

På Oure Efterskole er der plads til dig, der har store ambitioner inden for din sport eller performing art. Og der er plads til dig, som blot er nysgerrig og ønsker at udvikle sig.

Når du stempler ind til et år på Oure Efterskole, stempler du samtidig ind til et år, hvor målet er at gøre dig til en rollemodel, som kan begå sig i flere forskellige rum. Det er ikke nok, at du er god på sportsbanen, på scenen eller i musiklokalet, du skal også evne at tage del i sociale aktiviteter. På Oure Efterskole gør vi en dyd ud af at fremme respekten for hinanden. Forudsætningen for at du lykkes med alt det, som er dig, er, at det sker i samspil med andre. Vi arbejder derfor meget med vidensdeling, da vores mål er, at vi skal gøre hinanden gode. Én ting skal du vide, når du starter på Oure Efterskole: Vi tager dig og din passion seriøst – uanset hvad du drømmer om, at det skal munde ud i.

Nærhed i en stor skole

På Danmarks største efterskole gør vi os ekstra umage for, at du føler dig set og tryg i et favnende fællesskab.

Vi siger nej til brobygning - vi vil meget mere end det

Oure Efterskole er en gymnasieforberedende efterskole, men vi er meget mere end det. Vi skaber ikke kun brobygning til gymnasier og videregående uddannelser, men i den grad også til livet – og hvordan man som mennesker kan kapere de 17 verdensmål og en globaliseret verden.

Derfor er vi i de næste ti år klar til at udvikle myndige, ansvarlige verdensborgere – med alt det, der hører til.

Oure Efterskole er en efterskole med både 9. og 10. klasse. Tilsammen skaber de to årgange en høj grad af mangfoldighed blandt elever og undervisere.

Eleverne skal have afsluttet 8. klasse og må ikke være fyldt 18 år ved kursusstart.

Undervisning
Undervisningen koncentrerer sig om almen, boglig viden – eksamensfag, der retter sig mod et senere uddannelses- og arbejdsvalg – og sportslig/kulturel viden og kompetencer. Skolen har trådløst netværk og alle elever skal medbringe egen bærbar computer.

Eksamensfag
Skolen følger Folkeskolens lærerplaner og tilbyder de samme prøver som i Folkeskolen.

Sport & Performing Arts
Inden kurset starter, vælger eleverne en linje, som de følger hele kursusforløbet. Mulighederne er: Fodbold, håndbold, dans, skuespil, musik, adventuresport/ski.sejl/ski, boardsport/ski  Alle linjer på både 9. Og 10. klassetrin.

Alle elever har 1 uges undervisning i kost/ernæring suppleret med praktisk arbejde i skolens køkken.

Indkvartering
Eleverne bor i fritliggende elevhuse.

Hvert hus er en social enhed, hvor eleverne selv har hovedansvaret for rengøring, oprydning og sikring af en omgangsform, hvor der er plads til alle.

Hvert hus rummer badeværelse og en fælles opholdsrum med tekøkken. Til hvert hus er knyttet en huslærer. Eleverne bor sammen afdelingsvis – altså bor drenge og piger under samme tag.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

634  elever
43  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl