Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Rågelund Efterskole

Skolen er for elever med læse- og staveproblemer. Specialundervisning af normaltbegavede unge. 8 timers dansk om ugen. IT, kreative fag, motocross, heste, boldspil, idræt, friluftsliv m.m. Mulighed for folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10).

Skolen er for normalt begavede unge med læse- og staveproblemer. 8 timers dansk om ugen. IT, kreative fag, motocross, heste, boldspil, idræt, friluftsliv m.m. Mulighed for folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10). Se i øvrigt vores hjemmeside www.raagelund.com

Formål og miljø
Skolen optager 94 normaltbegavede unge med læse- og staveproblemer i alderen 14-18 år.
Skolen lægger vægt på et lille og overskueligt skolemiljø, hvor eleverne har frihed under ansvar, og hvor samværet hviler på gensidig tillid elever og lærere imellem. Eleverne bor på to- og tremandsværelser i fire huse, der har opholdsstuer og værksteder. Eleverne deltager i det daglige praktiske arbejde.
Undervisningen tilrettelægges under hensynstagen til den enkelte elev med henblik på at styrke den unges selvværd og faglige kunnen. Der undervises i små hold. I undervisningen benyttes meget IT og specialundervisningsmaterialer. Det kan derfor anbefales, at man medbringer en bærbar computer.
Der tilbydes bl.a. praktiske og kreative fag, så som moto-cross/motorlære, billedkunst, sløjd, håndarbejde og sy & design. Derudover tilbydes idræt, fodbold, friluftsliv, heste/ridning m.m.

I løbet af et skoleår arrangeres ture, emneuge, lejrskole, skole- og erhvervspraktik, brobygning for 10. årgang m.v.

Alle elever får en uges skole- og en uges erhvervspraktik, hvor de har mulighed for, efter eget ønske, at prøve deres faglige kunnen. Eleverne på 10. årgang kommer i 1 uges brobygning.
Inden udskrivningen planlægges, i samråd med eleven og forældrene, elevens fortsatte uddannelse, arbejde m.m.

Fritiden
Eleverne kan benytte opholdsstuer, værksteder, idrætshal, idrætsanlæg m.v. Der arrangeres foredrag, filmaftener, friluftsture, idrætsdage, festlige aftener m.v.

Optagelse
I skal til samtale hos os, og vi skal have et udfyldt ansøgningsskema og gerne skoleudtalelse/elevplan og en PPR-erklæring inden 1. nov., året før man ønsker at begynde på Rågelund Efterskole.

Venteliste
Såfremt vi har meldt alt optaget, har man stadig mulighed for at søge om en plads via vores venteliste. Dette kræver blot, at I fremsender et ansøgningsskema og relevante bilag. Når vi har modtaget dette, tager vi kontakt til Jer.

På gensyn!

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

94  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl