Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Vejstrup Efterskole - vi springer ud i det!

    Vejstrup Efterskoles præsentationsvideo
  • Opvisningtrailer 18/19

    Se vores fede trailer forud for forårets opvisningssæson.
Flere videoer >

Flere billeder >

Vejstrup Efterskole

Vejstrup Efterskole – vi udvikler din væredygtighed!

Hvis du søger nye udfordringer og ønsker en vild udvikling, så er Vejstrup noget for dig. Hos os er gymnastikken og fællesskabet samlingspunkterne, og du lærer at sætte mål for dit liv - og nå dem! Vælg mellem linjerne: TeamGym, Fitness, Parkour, Tumbling, Rytmisk Gymnastik, Spring og Dans.

Skolens baggrund og historie
Vejstrup er en Grundtvig/Koldsk Efterskole med 240 elever. Skolen oprettedes som højskole i 1867 og har siden 1930 været efterskole.

Vejstrup Efterskole er en Grundtvig/Koldsk Efterskole med følgende formål:
- At øge elevernes lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i folkelige demokratiske fællesskaber.
- At udvikle elevernes faglighed og kreativitet.
- At udvikle den danske gymnastiktradition.

Skolens pædagogik og undervisning
På Vejstrup Efterskole lægges der stor vægt på en aktiv indsats såvel i de obligatoriske fag som i valgfagene, men det skal understreges, at skolen ikke kun er et undervisningssted. Samværet mellem skolens personale og eleverne i og uden for undervisningstiden, deltagelsen i praktiske gøremål omkring skoleopholdet, og den omstændighed at eleven i høj grad må tage konsekvensen af sine handlinger, er med til at gøre skolen til et sted, hvor dannelse, modning og udvikling sker i mødet med kammerater og skole.

Skolens fagtilbud
Skolen er bogligt præget, så vi forventer, at eleverne arbejder seriøst med obligatoriske fag såvel som valgfag. Der tilbydes folkeskolens afgangsprøve efter 9. og 10. skoleår, ligesom vi tilbyder 10. klasse med tilhørende prøver.
Arbejdet med den individuelle uddannelsesplan fortsættes.

Den folkelige gymnastik har en central placering i skolens dagligdag suppleret med mange andre idrætsfag/boldspil, hvortil skolen råder over gode faciliteter, herunder en idrætshal, gymnastiksal og springsal med faste baner, springgrave m.v.

Også fortælletimer, sangtimer og fællestimer af forskellig art har en væsentlig plads i skoleplanen.

Adventure, alternativ bevægelse, powertumbling, spring/rytme, oarkour, dans, guitarundervisning, kreativt værksted, mad m.m., samspil, foto/medie og andre kreative fag giver sammen med åbne værksteder mulighed for afveksling i dagligdagen.

Skolen modtager piger og drenge fra 15 til 18 år til undervisning på 9. og 10. klassetrin.

Skoleåret er på 42 uger og går fra først i august til sidst i juni. Skoleplan fremsendes gerne eller tjek vores hjemmeside: www.vejstrup.dk

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

246  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl