Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Musik-linjen på Viby

    Se glimt fra Viby Efterskole - musiklinjen
  • Stemningen på Viby

    Se glimt fra hverdagen og stemningen på Viby Efterskole
Flere videoer >

Flere billeder >

Viby Efterskole

Den fynske efterskole for musik, dans og teater.
Udfordr livet på skolen hvor drømme bliver realistiske!
Den personlige udvikling er sat i højsædet. Skolen er for elever med lyst til musik, dans eller teater. Du har mulighed for at vælge 1 linje, 2 linjer eller ALLE 3 linjer, hvis du har lyst!

Beliggenhed
Viby Efterskole ligger i Nørre Åby på Vestfyn, midtvejs mellem Odense og Fredericia tæt på Nørre Åby station, der har timedrift i begge retninger.

Formål
Viby Efterskole er den fynske efterskole for musik, dans og teater – med mulighed for valg af alle 3 linjefag.
Skolen tilstræber at være åben overfor det omgivende samfund og i øvrigt fremstå som eksponent for det almendannende i den folkelige, grundtvigske efterskoletradition, samt bibringe ungdommen evne til selvstændig stillingtagen i frihed under ansvar. Skolen tilbyder prøver som i folkeskolen.

Værdigrundlag – Udfordr livet –
Viby Efterskole er en grundtvigsk skole, som for os betyder en vægtning af den historiske, kristne og nationale dimension, hvilket udmøntes i en stor respekt for tradition.

Vi bygger på det musiske element, engagement og personlig ansvarlighed, som en vigtig kilde til at føle selvværd.

Vi mener, at unge mennesker udvikler sig bedst i klare og trygge rammer.

Kvalitet og ambition er væsentlige ord for vort faglige virke.

I en travl og aktiv hverdag fremmer vi fællesskab og livsglæde.

Det musiske
Ud over en solid boglig undervisning lægger Viby efterskole vægt på de personlighedsudviklende fag: Musik, Sang, Dans og Teater. Du har mulighed for at vælge alle 3 linjefag, hvis du ønsker det. Det enkelte linjefag er opdelt i 3 niveauer: begynder, letøvet og øvet. Det betyder, at det er muligt at få undervisning på et højt niveau – og udfordrende for alle på trods af niveau.

Vi bruger 6 uger på opsætningen af den årlige professionelle musicalforestilling, så man får mulighed for at prøve kræfter med den måde, man arbejder på i det professeionelle miljø.

I de drama/musiske fag vil en stor del af undervisningen blive gennemført under ledelse af professionelle scenekunstnere. I øvrigt vil den øvrige undervisning lejlighedsvis blive tilført inspiration og nye impulser gennem gæstelærere, foredragsholdere og kunstnere udefra.

Samværsformer
Skolen anser det for uhyre vigtigt, at lærere og elever indbyrdes gennem arbejdet og livet på skolen mødes på ligeværdigt niveau og gennem gensidig respekt skaber et inspirerende og trygt miljø i en atmosfære af tillid og forståelse i forsøget på at fremelske “det hele menneske”.

…Og nogle regler
På ovenstående baggrund anser skolen det for nødvendigt at alkohol og euforiserende stoffer samt tobaksrygning på skolens område er forbudt. Overtrædelse at disse regler kan medføre afbrydelse af opholdet.

Der er mødepligt til al undervisning, alle måltider og øvrige arrangementer på skolen.

Hvad gør du?
Hvis du synes, at ovenstående tilbud på en anderledes skolegang er noget for dig, kan du trygt og uforpligtende henvende dig til skolen.
Du kan via vores hjemmeside finde en passende dag, hvor du ønsker at besøge os:

http://www.viby-efterskole.dk/tilmelding/

Du kan udfylde en online tilmeldingsblanket på vores hjemmeside eller downloade en brochure med yderligere info:

http://www.viby-efterskole.dk/tilmelding/ 

Ledige pladser

10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/11/2019

Om skolen

112  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

10. kl