Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Der er mange plusser ved et år på Aabæk Efterskole

  • Aabæk Efterskole, Danmarks ældste specialefterskole

Flere videoer >

Flere billeder >

Aabæk Efterskole

Danmarks ældste specialefterskole. Grundtvigsk. 8 Linjer: Idræt, håndværk, jordbrug, design og medie, heste, køkken, musik og drama, jagt og fiskeri. Specialundervisning i dansk og matematik. Mulighed for afgangseksamen i dansk og matematik
Skolens historie
Skolen startede i 1970 i lejede bygninger på den tidligere gård "Straagaard". Gården med tilhørende 12 ha jord er nu den selvejende institutions ejendom. I tidens løb er foretaget flere moderniseringer og udvidelser, dog således, at skolens særlige pædagogik og undervisningsform er blevet tilgodeset på bedste måde, samt skolens præg af tidligere landbrugsejendom er blevet bevaret.

Skolens formål og miljø
Skolens formål er nedfældet i følgende formålsparagraf: Gennem en kombination af teoretisk og praktisk undervisning at fremme elever med generelle indlæringsvanskeligheder mulighed for fortsat uddannelse, samt motiverer og forberede de unge til en aktiv og meningsfuld fritid.

Undervisning på praktiske linjer om formiddagen og specialundervisning på mindre hold i dansk og matematik om eftermiddagen.

Skolens pædagogik og undervisning
Undervisningen er overvejende praktisk f.eks. landbrug, gartneri, træ- og metalværksted, tekstilværksted, madlavning samt mange kreative fag, som musik og teater mm. Til fagene er knyttet teori, herunder bl.a. dansk, regning, orientering, edb mv. Skolen har ikke prøveforberedende undervisning.

Eleverne optages for 1 år ad gangen, men kan evt. være på skolen 2-3 år.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

88  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Særlige tilbud til overvægtige
  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.