Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • På slalomski med ANE... :)

    Fælles skitur inkl. i efterskoleopholdet.
    Tjek også vores webside: www.naturefterskolen.dk for flere foto og film fra linjefagene!
  • I luften over ANE... ;)

    Dine fritidsinteresser følger med helt ind i på efterskolen! Høj faglighed både i undervisningen og i fritiden - på jagtterrænet ved åen, på fjorden eller i ridehallen. Efterskole når det bedst!
Flere videoer >

Flere billeder >

Aalestrup Naturefterskole

Jagt, Fiskeri, Hestesport og Adventure som linjefag. Spændende oplevelser, fællesskab og høj faglighed. 9. og 10. klasse m. afgangsprøver. Skolen tilbyder fire linjefag: Hestesport, Lystfiskeri, Jagt og Adventure & friluftsliv. Desuden forskellige valgfag - herunder eSport.

Er du interesseret i Lystfiskeri, Adventure/friluftsliv, Hestesport eller Jagt - så tag din fritid med i skoletasken!

Aalestrup Naturefterskole er en skole for natur- og kulturinteresserede unge med interesser indenfor hestesport, lystfiskeri, jagt, adventure/friluftsliv.

Skolen er ikke tilknyttet bestemte religiøse, politiske eller ideologiske retninger. En fælles interesse for naturen og kulturen er det samlende udgangspunkt for fællesskabet, hverdagen og undervisningen.

Aalestrup Naturefterskole er beliggende i det sydlige Himmerland ved den smukke Simested Å – med direkte adgang ned til åen (gode forbindelser med bus/tog). Skolen har pt. plads til ca. 115 elever i 9. og 10. klasse.

Undervisningen på skolen er opdelt i 3 hovedkategorier:
• de almindelige skolefag samt valgfag (herunder eSport).
• de fire spændende liniefag: Lystfiskerlinien, Hestelinien, Adventurelinien og Jagtlinien.
• de almindelige skolefag (som i folkeskolen) omfatter fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, kristendom, historie, samfundsfag, geografi og biologi.
Vi er en boglig efterskole. Undervisningens faglige mål er folkeskolens afgangsprøver på 9. henholdsvis 10. klassetrin. Skolen henvender sig således til elever, der har disse prøver som fagligt mål i forbindelse med opholdet.

De fire liniefag er centrale for skolens hverdag. Vi har bl.a. egen ridehal og fine staldfaciliteter mv. og egen hest kan selvfølgelig medbringes. Du kan også tage jagttegn og vi har flotte og store jagtterræner til rådighed. Vi har Simested å lige uden for døren og Mariager fjord i cykelafstand.

Der vælges ét liniefag for hele året. Undervisningen i disse fag er både teoretisk og praktisk. Den vil ofte foregå i naturen ved å eller kyst, i skoven, på ridebanen eller i ridehallen.

Valgfagstilbuddene er varierede og omfatter såvel boglige som idrætslige og praktisk/kreative fag, herunder eSport.

IT indgår naturligt i skolens hverdag. Du har adgang til hurtigt trådløst netværk på hele skolen og skolens Intranet.

Omgangsformen er præget af stor åbenhed, humor og tillid. Du vil få mulighed for og frihed til at sætte dit præg på fællesskabet/den fælles hverdag, men det skal naturligvis ske under hensyntagen til kammerater og ansatte. Frihed under ansvar!

Der vil løbende gennem skoleåret være tilbud om arrangementer og aktiviteter. Skoleopholdet inkluderer en fælles udlandstur (pt. slalomski i Østrig) samt to  forskellige rejseuger med liniefagene.

Vores egen skolevejleder sørger for at du kommer på rette hylde i uddannelsessystemet efter dit ophold hos os. Her kan du altid få råd og vejledning under hele dit ophold.

Kom og vær med til at skabe et spændende fagligt og trygt fællesskab, hvor ansvar, pligter og medbestemmelse går ‘hånd i hånd’ med ansvarlighed, selvstændighed, engagement og tolerance.

Se mange flere oplysninger på skolens egen hjemmeside: www.naturefterskolen.dk eller ring gerne til os (9864 2525) og få yderligere oplysninger.

Se også de enkelte liniefags helt egne websider for mere info og sjove fotos mv.:
www.fiskelinien.dk, www.jagtlinien.dk, www.hestelinien.dk og www.adventurelinien.dk

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

115  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl