Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Præsentation af Aarhus Efterskole - set fra oven

    Se skolen fra helikopterview!
  • Gi´ os lyset tilbage - med Aarhus Efterskole

    Se glimt fra Aarhus Efterskole
Flere videoer >

Flere billeder >

Aarhus Efterskole

En efterskole … med vilje!
Aarhus Efterskole er en skole med vilje! En vilje til at møde de unge respektfuldt, åbent og tillidsfuldt. En vilje til undervisning på et højt, fagligt, kreativt og innovativt niveau. En vilje til at danne mennesker gennem det fysiske, musiske og kunstneriske - tæt på byens puls og i naturens rum.

Aarhus Efterskole er en fri skole, der bygger på brede og almene folkekirkelige værdier og på dansk højskoletradition. Skolen er et hjem, som favner de unge, der går der, og den danner trygge rammer om samtale, fællesskab og demokratisk dannelse.

Skolen danner ramme om både 9. og 10.klasser. I 10.klasse kan du vælge mellem 10.science, 10.Sprog, 10.Samfund-idræt og så den prøvefri, men projektfokuserede klasse Anderledes 10.

Du kan i øjeblikket vælge 1 af 10 Linjefag. Dertil kan du vælge 3 af 24 valgfag. Vi har lige fra journalistik til parkour, rockband til teaterimprovisation, fra volley til mountainbike - og mange flere valgfag. 

At være en fri skole, betyder at Aarhus Efterskole er underlagt lovgivningen for fri- og efterskoler, og at skolen selv har valgt at stå frit i forhold til organisatoriske baglande og særlige teologiske og politiske retninger. Skolen er en holdnings- og handlingsskole der gennem alle sine aktiviteter har til formål at gøre eleverne til kritisk tænkende, selvstændige og kreative mennesker, der med livslyst og mod engagerer sig i sine medmennesker og i samfundet.

At skolen henter sine værdier i det folkekirkelige betyder, at kristendommen er en naturlig og grundlæggende del af skolens fundament og en aktiv med- og modspiller i hverdagen på skolen. Det betyder også, at det ikke er en bestemt folkekirkelig retning der præger skolen. Eleverne møder en kristendom i dialog, hvor der er højt til loftet og plads til tro og tvivl om alle de store spørgsmål.

At Aarhus Efterskole er rundet af højskoletraditionen betyder, at tanker om dannelse, elevers menneskelige modning og fordybelse og deres forberedelse til livet som voksne samfundsborgere er afgørende. På samme måde er det skolens mål, at undervisningen og samværet gør eleverne klar til kommende ungdomsuddannelse; at der er plads til mangfoldighed og at den enkelte elev er forpligtet på det fælles.

        På Aarhus Efterskole er det et fællesskab eleverne imellem og mellem elever og skolens medarbejdere, der alle er på samme hold. Efterskole er noget man skaber sammen – med vilje.

At Aarhus Efterskole er et hjem ligger grundlæggende i skolens DNA. Helt tilbage fra dengang skolen hed Unge Hjems Efterskole, og fortsat i hele den måde skolen tænker om, hvordan livet skal være på skolen, og hvordan hverdagen skal fungere mellem unge og voksne: Relationerne bygger på tillid og med plads til at begå fejl og blive samlet op igen.

 

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

144  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl

Øvrige oplysninger

  • Kørestols-tilgængelig indretning