Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Dejbjerglund Efterskole

Dejbjerglund Efterskole, - langt væk og lige her.
Meningen her er at lære mere, og hvis du kommer med den indstilling, vil du opleve et år, der rykker for vildt. Et år, hvor fællesskab og faglighed er i fokus.

Du skal være seriøs med de boglige fag. Gymnastik, håndbold og fodbold opprioriteres. Golf og musik er en mulighed.

På Dejbjerglund Efterskole skaber vi en hverdag fyldt med gymnastik, boldspil og kreativitet. Med faglig dygtighed begejstrer, inspirerer og motiverer vi eleverne.

Dejbjerglund Efterskole er en grundtvigsk skole, hvor gymnastik, idræt, herunder fodbold / håndbold og naturoplevelser har en fremtrædende placering. Idrætslinie med lederuddannelse for alle. Vi lægger vægt på et spændende og forpligtende fællesskab, hvor den enkelte føler tryghed.

· Gymnastik for alle hver dag 
· Fodbold og håndbold som fokusfag
· Naturoplevelser - skilejrskole og friluftstur
· Musik og golf er en mulighed

Vi arbejder med en anderledes 10.kl., hvor der er mulighed for at vælge en samfundssproglig linje, en naturfaglig linje eller en erhvervsrettet linje. Der arbejdes ambitiøst på alle linjer.

I 9.kl. er der niveaudeling og alle elever udfordres.

 Skolens baggrund
Skolen har baggrund i det folkelige foreningsliv. En kreds af foreningsledere indenfor De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger startede i 1987 skolen med følgende formål:

-udfra et grundtvigsk livssyn at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur. Gymnastik, idræt og naturkendskab vil have en fremtrædende plads i skolens hverdag.

Skolen vil endvidere anspore de unge til en aktiv indsats i det frivillige foreningsarbejde.

Ligeledes vil skolen arbejde for en positiv udvikling af det folkelige liv på egnen.

Undervisning
Skolen, der har plads til 134 elever, tilbyder undervisning på 9. og 10. klassetrin.

Der er mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10. klasses prøve.

Det tilstræbes, at de boglige, idrætslige og musiske fag i fællesskab giver den enkelte elev en varieret og spændende hverdag samt en bred baggrund for videre virke.

Følgende fag er obligatoriske:
Dansk, matematik, engelsk, fortælletimer, sang, folkedans, gymnastik, idræt, naturkendskab, foreningslære og DGI´s kursus I i gymnastik eller boldspil.  
 
Øvrige valgfag tilbydes periodevis og dækker bl.a. idrætsfag, friluftsliv, forskellige værksteds- og håndarbejdsfag, drama og samspil. Fodbold og håndbold udbydes i perioder som fordybelsesfag.

Fællesskab
Det er vigtigt at understrege, at skolen ikke kun er et undervisningssted – men også et sted, hvor man gennem samværet med kammerater og lærere, udvikles og modnes.

For at opnå tryghed og en positiv stemning på skolen er det afgørende, at den enkelte viser hensyn og aktivt er med til at opbygge et godt kammerat- og fællesskab.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/4/2019

Om skolen

130  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl


Dejbjerglund Efterskole
Følg os på snapchat: [DejbjerglundEfterskole]