Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Dybbøl Efterskole

Skolen for bogligt interesserede specialundervisningselever. Syv linjefag: Gartneri, musik, træsløjd, ridning, håndværk & design, sport og mad med mere. Der lægges specielt vægt på dansk, matematik og engelsk, og der er mulighed for at afslutte med FSA afgangsprøver. Skolen er oprettet af KFUM og KFUK, Y-men og Ungdommens Vel.

Specialundervisnings-efterskole for bogligt interesserede elever

Skolens værdigrundlag
Ud fra et kristent livssyn gives der livsoplysning og mulighed for at tilegne sig livsfærdigheder. Der skabes et trygt miljø som bygger på tillid, hvor den enkelte forventes at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet. Vi vægter de boglige og praktiske fag lige for at sikre den enkeltes personlige og alsidige udvikling, og i undervisningen skabes der rum til fordybelse og dygtiggørelse. Med alle kostskoleformens muligheder søger vi at styrke den enkeltes identitet, selvstændighed og selvværd.

Undervisningen
Ud fra et kristent livssyn vil vi tilrettelægge en undervisning, der tager vare på den enkelte elevs alsidige personlige udvikling samt øger muligheden for at kunne klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid. Der lægges således vægt på de praktisk-musisk-kreative fag. Undervisningen i de boglige fag er niveaudelt og foregår på små hold.

Fællesfag:

  • Fortælletime - historie, samtidsorientering, geografi, fysik/science, kristendom og vejledning 
  • Dansk 
  • Matematik 
  • Engelsk 
  • Idræt

Liniefag: Musik, have/ jordbrug, træværksted, textil, ridning, sport samt mad med mere. 

Valgfag: Billedkunst, musik og samspil, friluftsliv, rollespil, praktisk, biologi, geografi, historie, samtidsorientering, natur og teknik, filosofi, RKS-træning

Fritid
Eleverne vil i vid udstrækning være medbestemmende og dermed medansvarlige for, at fritiden får et positivt indhold. Værkstederne vil således kunne benyttes uden for normal undervisning.

Skolens historie
Skolen er oprettet i 1992 i et samarbejde med KFUM, KFUK og Y-men i Sønderjylland, landsforeningen Ungdommens Vel samt en lokal støttekreds.

De ældste bygninger stammer fra 1800 og de nyeste er fra 2013.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

85  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl