Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Efterskolen Helle

Efterskolen Helle er en skole for elever med generelle vanskeligheder. Vi tilbyder undervisning, der tager udgangspunkt i praktiske og kreative fag.

I skoleåret 2018/19 vil der være mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Rammer

Efterskolen Helle er en mindre skole med ca. 90 elever, placeret i Gjerrild i et naturskønt område tæt ved skov og strand nord for Grenaa. Der er bad og toilet på alle elevværelser, og undervisningslokalerne er indrettede med moderne faciliteter. Alle elever udstyres med en iPad. 

Pædagogik

Vores undervisningstilbud er rettet mod elever, som på PPR’s anbefaling har specialundervisningsbehov. Skolens pædagogik retter sig især mod elever med særlige behov og elever, der har brug for overskuelighed, faste rammer og tryghed. Vi anvender udelukkende anerkendte pædagogiske metoder.

Overordnet tager vi pædagogisk afsæt i, at eleverne bedst tilegner sig viden og færdigheder gennem konkrete og virkelighedsnære aktiviteter og opgaver, og vi tilrettelægger elevernes undervisning i en individuel undervisningsplan med udgangspunkt i den enkeltes elevs læringsforudsætninger.

Vi lægger stor vægt på at have øje for den enkelte elevs udviklingspotentiale både personligt og fagligt og ønsker gennem anerkendelse at medvirke til, at eleverne modnes til livsduelige unge mennesker. Hos os får eleverne trygge og faste rammer med frihed tilpasset det ansvar, den enkelte elev kan mestre.

Vi har mulighed for også at tilbyde særlig støtte i elevernes fritid efter aftale med den enkelte hjemkommune.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt i 6 kreative og praktiske linjer: Kunst-, Natur & Adventure-, Køkken- Scenekunst, Medier & Samfund samt Krop & Sport. Dagens undervisning starter med fortælling inden for forskellige fagområder. I de første lektioner modtager eleverne undervisning på linjerne i dansk og matematik. Efterfølgende har de praktisk-kreativ undervisning på linjerne – fagene dansk, matematik og kristendom inddrages heri. Der er desuden undervisning i engelsk, valgfag, idræt og aftenundervisning samt personlig undervisning med kontaktlæreren.

Vi har i løbet af skoleåret fire emneuger indenfor de naturvidenskabelige fag, seksualundervisning, førstehjælp og engelsk.

To gange om året er vi på lejrskole, hvoraf den ene går til udlandet.

Eleverne udarbejder i løbet af efteråret en OSO-opgave (obligatorisk selvvalgt opgave om elevens ønsker til fremtidig uddannelses- og erhvervsvalg) i form af en PowerPoint-præsentation, som fremlægges for linjen.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

105  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.