Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Roomtour på Elbæk Efterskole

    Laura, Rebecca og Katrine fortæller om deres super-hyggelige værelse
  • Kort præsentation

    Elbæk Efterskole i korte glimt
Flere videoer >

Flere billeder >

Elbæk Efterskole

Boglig efterskole med sport, gymnastik og musik. Stort udbud af kreative, musiske og idrætslige valgfag. Profilfag indenfor idræt er fodbold, håndbold, spring, rytmegymnastik og dans. To rejser til udlandet: Alpin skiskole i Østrig & kulturrejse til Berlin. Gode faciliteter med bl.a. idrætshal, dansesal, springhal m.m.

Dagligdag 
Elbæk Efterskole profilerer sig på at have et bredt udbud af kreative, musiske og idrætslige valgfag og her kan blandt mange øvrige nævnes rytmisk gymnastik, springgymnastik, fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton, dans, tekstil, papirværksted, billedkunst, madlavning, kor og musik. Både det boglige, det idrætslige og det fysiske fylder meget i skolens hverdag, bl.a. er der hver uge 1 times løbetræning og 4-5 timers gymnastik. 

Bygninger 
Elbæk Efterskole blev oprettet i 1887 og er præget af både nye og gamle bygninger, som ligger i forbindelse med hinanden. Der er idrætshal, dansesal/spejlsal og springcenter samt et stort grønt område. Eleverne bor på 2-, 3- og 4-mandsværelser med eget bad og toilet. 

Værdigrundlag 
Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar. 

Beliggenhed 
Skolen ligger i det smukke østjyske bakkelandskab ned mod Horsens Fjord kun 13 km fra Horsens, 35 km fra Århus og 40 km fra Vejle. 

Undervisning 
Alle elever har dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik samt morgensang, fortælling, løb og gymnastik. I modsætning til hvad er ellers gælder på foleskoleområdet, så har eleverne flere obligatoriske boglige timer end normen foreskriver. Undervisningen i de boglige fag tilrettelægges med henblik på, at eleverne afslutter med aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, enten 9.-klasse-prøve eller 10.-klasse-prøve. Vi er således ikke en prøvefri skole. Specielt vedrørende undervisningen på 9. årgang lægger vi desuden vægt på, at også boglige fag med få timer tildeles en særlig plads på skoleskemaet. Det betyder, at prøvefag som biologi, geografi, historie m.fl. ikke blot er fagområder i temauger, men at de har deres egen plads på skoleskemaet. Specialundervisning tilbydes ikke.

Rejser og ture 
Hvert år arrangeres der en uges alpin skiskole i Østrig, hvor 12–14 østrigske skiinstruktører står for undervisningen hele dagen. Desuden er der en tur til Berlin med fokus på det historiske og det kulturelle. Desuden arrangeres der også kortere ture og ekskursioner i nærområdet.

Fritiden 
Der lægges vægt på et aktivt fritidsliv. Her kan eleverne i vid udstrækning benytte skolens mange faciliteter: Værksteder, idrætshal, dansesal/spejlsal, springcenter, musiklokale m.m. Herudover deltager eleverne i planlægningen og afviklingen af fællesarrangementer om aftenen

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

144  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl