Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Emmerske Efterskole

For normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder.Undervisningen er niveaudelt og foregår på små hold. Fællestimer, idræt, naturfag m.m. samt mange valgfag. Vi har nyere værksted, egen hal, værelsesfløj og eksperimentarium. Der er mulighed for FP9 i alle fag, FP10 i dansk, engelsk og matematik samt meritgivende brobygning i 10. klasse.

Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge med læse- og stavevanskeligheder

Skolens historie
Skolens ældste bygning er fra 1730, den er oprindelig bygget som bedehus og skole for Tønder Landsogns beboere. Indtil midten af halvfjerdserne var her folkeskole. Disse bygninger bruges stadig. Bagved ligger den ny og moderne del af skolen. De sidste år er der bygget nyt værksted, hal, køkken og spisesal, renoveret klasseværelser, faglokaler og gymnastiksal. Efterskolen startede i 1978.

Efterskolens værdigrundlag
Vi er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave.
Derfor er det vigtigt, at eleverne her får styrket både deres faglige kvalifikationer, de musiske og kreative evner, samt bliver fortrolige med tidssvarende kompenserende hjælpemidler.
Gennem et aktivt samvær i efterskolens fællesskab, tror vi på, at eleverne udvikler selvværd, og at de opdrages til aktiv deltagelse i samfundslivet som demokratiske og ansvarlige medborgere.
Endelig anser vi det for vigtigt, at eleverne kender til vores danske kulturbaggrund, for derigennem at blive forberedt til mødet med andre kulturer.

Optagelse
Optagelse forudsætter
• at eleven har faglige udfordringer
• at elev og forældre har besøgt skolen.
Der optages løbende.

Undervisningen
Obligatoriske fag:
Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendom), sang, idræt, fællestimer.
Undervisningen foregår på små hold og tilrettelægges med udgangspunkt i elevernes individuelle behov.

Valgfag
E-sport, idræt, træ og metal, krea, udeliv, bagning, fodbold og mange flere. 
Desuden meritgivende brobygning for 10. klasse.

Eleverne deltager i det praktiske arbejde på skolen.
Kursusåret udgør 42 undervisningsuger.

Værelserne
Eleverne bor på 2-mandsværelser med gode toilet og badeforhold.
Læs mere på vores hjemmeside www.eeskole.dk.
Du er altid velkommen til at kontakte os. 
  
Med venlig hilsen Emmerske Efterskole

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

94  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl