Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Eriksminde Efterskole

Grundtvig/koldsk efterskole. Kreativ udfoldelse, teoretisk undervisning og praktisk arbejde. Frihed, medansvar, demokrati og tillid. Kunstforståelse, filosofi, kristendomskundskab, historie og samfund/politik er skolens hjørnestene.
Skolens historie
Skolen blev oprettet som friskole i 1865. Den nuværende beliggenhed fik den i 1906. Efter flere byggerier råder skolen over gode bygninger og faciliteter

Skolens formål og miljø
Eriksminde Efterskole er en selvejende institution med det formål at drive en Grundtvig/koldsk efterskole. Ud fra dette er det skolens mål:

· At give eleverne en bedre forståelse af det samfund, de lever i, og selv finde deres plads i dette.
· At øge deres viden og fremme deres færdigheder.
· At lære dem at arbejde selvstændigt med opgaverne.
· At føre dem ind i livets labyrint gennem fortælling og samtale om historie, litteratur, filosofi, psykologi, kunst og kristendom.
· At fremme deres forståelse af sammenhængen med den omgivende natur.
· At lære dem at bruge deres fritid og også i den opleve fællesskabets og samværets værdi.
· At lære eleverne praktisk arbejde.

For at lære noget om, hvordan et samfund styres demokratisk, vælges et husråd bestående af 5 elever og 2 lærere. Det har til opgave at styrke samarbejdet mellem elever og lærere og inspirere til fælles opgaver og aktiviteter.

Husrådet er ansvarlig for afviklingen af fællesmøder, hvor alle deltager.

Skolens pædagogik og undervisning
Gennem skolens undervisning ønsker vi, at der fremstår en ganske klar linje – den musiske eller kunstorienterede linje. Under forskellige former forsøger vi at stifte bekendtskab med denne linje, der omfatter mange fag, som taler til såvel øjet som øret og hånden.

Mange mennesker står famlende, ængstelige og afvisende over for kunst i almindelighed og de enkelte kunstarter i særdeleshed (maleri, skulptur, keramik, dramatik). Kunstarter, som i og med deres væsen og udtryk er dem fremmede.

Mødet og kontakten mellem mennesket og kunsten vil vi gerne være med til at formidle, fordi vi mener, det har væsentlig betydning for menneskets og den medmenneskelige udvikling og udfoldelse.

Derfor arbejder vi med farver, linjer og former. Vi vil lege med materialerne og lade den spontane glæde ved legen få frit løb. Derved påvirkes vi, opdrages vi, så vi fornemmer de krav om selvdisciplin, kunsten stiller. Ved at arbejde med materialer får man fornemmelsen af deres væsen og muligheder, og ved at bruge hænderne og fantasien digter man nye perspektiver ind i dagligdagen.

Ud fra et selvvalgt emne laver eleverne en årsopgave, der kan være skriftlig eller praktisk/kreativ eller en kombination heraf.

Under køkkenarbejdet på skolen, hvor alle elever efter tur skal deltage, vil eleverne blive inddelt på hold som på skift står for rengøring, madlavning m.v. under instruktion og vejledning.

Skolen er for piger og drenge fra 15 til 18 år. De elever, der ønsker det, har mulighed for at deltage i FolkeSkolens Afgangsprøver og FolkeSkolens 10. kl.prøve.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 3/7/2018

Om skolen

105  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl