Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Fenskær Efterskole

Fenskær Efterskole er en praktisk, musisk og prøvefri efterskole for unge med særlige behov. Vi tager udgangspunkt i vores elevers potentiale og gennem et stærkt fællesskab i et ligeværdigt miljø med andre unge, giver vi trygge og gode rammer til at indfri det potentiale.

Vores fokus er ikke på bedre karakterer eller prøver. Vi har ingen af delene. Vores fokus er på de unges kompetencer, det de kan, og det de interesserer sig for. Hverdagens pædagogiske udgangspunkt er i værdier som fællesskab, anerkendelse og refleksion. Vi ønsker at give vores elever noget rygrad og selvtillid; vores elever skal gerne have en følelse af at kunne komme videre ud i voksenlivet som en god medborger, som har lyst til at tage ansvar for deres eget liv. 


Undervisningstilbud på Fenskær Efterskole 

Medansvar og selvbestemmelse er vigtigt for os, og derfor er det eleverne selv, der er med til at forme deres eget skoleår. Med mange forskellige valgfag og værksteder, kan eleverne kreere deres egen linje på skolen. Det vigtige for os er, at den enkelte elev får så stort et udbytte af undervisningen som muligt, så fagligheden på det enkelte værksted er meget stor. En del af vores lærere har udover en pædagogisk uddannelse og en erhvervsfaglig uddannelse. 

Vi lader eleverne vælge værksteder og valgfag efter deres interesser, og vi oplever ofte, at eleverne begynder med det, de kender bedst. Men som eleverne får selvtillid og bliver modigere, kan de blive motiverede til at prøve et værksted eller et valgfag, hvor succes ikke er givet på forhånd, hvor der skal flyttes grænser og tages store udfordringer op:For den ene kan det betyde at turde blive møgbeskidt på gartneriholdet, mens det for andre giver mod til at engagere sig i de boglige fag. 


Hvordan bor eleverne 

Eleverne bor i ’huse’ med seks værelser i hvert hus, hvor de fleste bor to og to sammen. Hvert hus har tilknyttet to ’huslærere’, som er elevernes nærmeste kontaktpersoner. Her er elevernes base, og det er her, eleverne blandt andet skal lære at vaske deres tøj, gøre rent, rydde op og holde styr på lommepengene.


Optagelse på Fenskær Efterskole 

For at blive optaget på efterskolen skal eleven have besøgt os med sine forældre og have modtaget specialundervisning. Vores elever optages ofte – men ikke nødvendigvis – i samarbejde med skolepsykologisk rådgivning. 

Besøget på skolen vil give en grundig introduktion til skolen, og vi vil afklare, om Fenskær Efterskole er det rigtige sted for eleven. Det er muligt med flere besøg, så eleven og forældre kan føle sig helt sikre. Besøg os i god tid – Vi optager elever i den rækkefølge, de bliver tilmeldt, og vi begynder optagelsen halvandet år før skolestart. 


3U – Ungdom, Udvikling og Uddannelse - Et udslusningsforløb på Fenskær Efterskole 

På Fenskær Efterskole har vi udslusningsafdelingen 3U. Her har efterskoleelever på Fenskær eller elever fra andre efterskoler mulighed for at komme på 1-2 års udslusningsophold efter deres efterskoleophold. Her lærer eleverne, hvad det vil sige at bo selv, og der er en stor grad af erhvervs- og uddannelsesafklaring med mulighed for brobygning, praktik og mange andre aktiviteter på både efterskolen og i lokalområdet.   

 

En træningsbane til voksenlivet 

På 3U er målet at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt gennem almen dannelse og erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb, så de på sigt kan flytte for dem selv og måske starte på et job eller en uddannelse. Som elev på 3U bliver skoleåret individuelt tilrettelagt af efterskole- og udslusningslærere. 3U kan være afklarende i forhold til STU og FGU-uddannelserne. 3U kan tilrettelægges som en del af et STU-tilbud. 

 

Her er vi

Vi har til huse i den lille nordvestjyske by Nørre Nissum, et rigtig flot stenkast fra Nissum Bredning og en lille køretur fra Holstebro i syd og Æ’Westerhav’ i West. Med 1.300 indbyggere og 86 elever på efterskolen, er der på alle måder trygge og overskuelige rammer med plads til at være, den man er. 

Fenskær Efterskole er et sted, der skal ses, mærkes og opleves. Vi håber, I har lyst til at besøge os. 

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

85  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.