Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Galtrup Efterskole

Stærkt sammenhold, musik og sport i et internationalt miljø. Hos Galtrup Efterskole er det en mærkesag, at vores elever udvikler sig både fagligt, socialt og personligt. Vi styrker derfor fagligheden på lige fod med evnen til aktivt at præge egen tilværelse. Et år på Galtrup er "all-inclusive", så de to udlandsrejser er med i prisen.

Galtrup Efterskole ligger i Øster Jølby på Mors. Skolen er Danmarks ældste efterskole, oprettet i 1879. Skolen fremstår i dag fuldt moderniseret med 3 haller, musikafdeling og foredragssal. Vi har plads til 100 elever fordelt på 8., 9. og 10. klassetrin. Næsten alle elever bor på 2-mandsværelser, og der er en ligelig fordeling af drenge og piger.

Skolens formål og værdigrundlag
Galtrup er en efterskole for alle unge med interesse for musik, idræt og kreativitet. For os er glæden grundlæggende, og kommer før vigtigheden af kundskaber. Vigtigst af alt er, at alle er velkomne.

Med åbenhed, tillid og livsglæde i centrum, ønsker vi på Galtrup Efterskole at skabe en nutidig skole med baggrund i det Grundtvig-Koldske syn på mennesket, skolen og livet. Gennem et lærende og levende ophold, er det vores mål at udvikle aktive, selvstændige, ansvarsfulde og positive unge mennesker - sammen med de unge selv. 

Følgende værdier danner grundlag for denne målsætning: Almen dannelse og alsidighed, et forpligtende fællesskab, der bygger på tolerance, gensidig tillid, ansvar og respekt, trivsel, glæde og humor, fysisk aktivitet og faglig fordybelse.

Undervisning
Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver og FS10 prøver i alle fag. Vi har 8 linjefag, som man skal have 2 af ad gangen. Til jul kan man vælge nye linjefag. Vores linjefag er: eSport, Musik, Fodbold, Slagbold, Fitness/Dance, Gastronomi, Håndværk & Design og Grafisk Design & Medier.
 
IT har en central plads i undervisningen. Vi har Smart Boards i alle klasseværelser, trådløst internet på hele skolen, og eleverne skal medbringe bærbare computere. Vi forbereder eleverne bedst muligt til et højt IT-niveau på ungdomsuddannelserne.

At være elev på Galtrup Efterskole betyder, at man må leve på fællesskabets præmisser og værdier. Det betyder, at de personlige hensyn må vige i forhold til fællesskabets. For at sikre tryghed for den enkelte elev og et godt samarbejde med hjemmet, har hver lærer ca. 10 elever, som de opbygger et nært forhold til.

Årsplanen er præget af mange anderledes forløb. Vi skal bl.a. på skitur, lave musical, afholde idrætsdage, på koncertturné, have projektuger, friluftsture og fagdage. Se også årsplanen på hjemmesiden.

Se nærmere præsentation af skolen på www.galtrup.dk

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

100  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl