Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Gødvad Efterskole

Her lærer du på en helt ny måde. Vi sidder ikke kun ved et skolebord. Undervisningen forgår også i naturen, i værkstederne, på scenen og i køkkenet.

Gødvad Efterskole er for dig, som har særlige behov eller har brug for ekstra støtte.
Her ser vi muligheder i stedet for begrænsninger. Oplev Gødvad til Åbent Hus 5. marts fra kl. 10.15.

Praktisk orienteret efterskoletilbud
På initiativ af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem Århus blev Gødvad Efterskole oprettet i 1981. Denne forening, der arbejder ud fra et kristent livssyn, har altid haft de svagtstilledes problemer i fokus, hvorfor skoletilbuddet er tilrettelagt med særligt hensyn til bogligt svage – sent udviklede.

En efterskole ved Gudenåen
Skolen har plads til ca. 95 elever, og er placeret i naturskønne omgivelser tæt ved Gudenåen og Silkeborg. Arealet består af ca. 30 tdr. land, der delvis er omfattet af Gudenåfredningen. Området er i det daglige primært grundlag for landbrugs- og gartnerlinien. De flotte omgivelser anvendes naturligvis også i natur-, idræts- og fritidssammenhænge.

Oplev Gødvad Efterskole
Til vores Åbent Hus arrangementer kan du opleve, hvordan det er at være elev på Gødvad Efterskole, og hvordan vi tager hånd om børn med særlige behov. Besøg os i 2019 til Åbent Hus d. 22. januar, 5. marts, 28 marts og 15 april. Du kan også booke et besøg, når det passer dig her: https://goed.dk/tilmelding-til-aabent-hus 

Undervisning uden prøver
Gennem praktisk betonet undervisning er et af skolens formål at motivere unge for fortsat dygtiggørelse i arbejde og uddannelse. Undervisningens hovedvægt ligger i linjefagene: Køkken og sundhed, Landbrug og gartneri, Musik og teater, Håndværk, kunst design samt Idrtæt og friluftsliv. Der tilbydes ikke prøveforberedende undervisning. Eleverne får ved kursets afslutning en udtalelse, der beskriver den enkelte.

Vejledning 
Skolen tilbyder en målrettet vejledning, så den enkelte elev støttes i fremtidsplanlægning og videre uddannelse. Vejledningen varetages af skolens vejleder i samarbejde med eleven, forældre, uu-vejledere, sagsbehandlere mv.

Produktion & selvforsyning
Udover at kunne undervise er skolens lærere dygtige til praktiske opgaver. Alle forekommende opgaver, der kan gøres til genstand for et godt undervisningsforløb, løses i et naturligt fællesskab elever og lærere imellem. Produktion og selvforsyning er bærende undervisningselementer, idet denne metode giver mange og nærværende indlæringssituationer. Opgaverne, som eleverne løser, bliver således i bogstaveligste forstand tillagt værdi: Det vi laver er nyttigt – noget bruger vi selv – noget sælges.

Besøg og optagelse
Det er en betingelse for optagelse, at kommende elever har besøgt skolen inden ansøgning. Besøg skolens hjemmeside på www.goed.dk for at læse mere om besøgsdage, optagelse mv. 

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 11/6/2018

Om skolen

100  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl