Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Gødvad Efterskole

Her lærer du på en helt ny måde. Vi sidder ikke kun ved et skolebord. Undervisningen foregår også i naturen, i værkstederne, i hallen, på scenen og i køkkenet. Gødvad Efterskole er for dig, som har særlige behov eller har brug for ekstra støtte. Her ser vi muligheder i stedet for begrænsninger.

En efterskole ved Gudenåen 

I naturskønne omgivelse, der indeholder alt fra skov, marker og køkkenhave, ligger Gødvad Efterskole med vores 30 ha jord. 

Skolen har 100 elever, og henvender sig til unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov. Skolens undervisning og samværs miljø er indrettet efter dette.

Undervisningen på Gødvad Efterskole er meget fokuseret på at være tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden, og derfor foregår meget af læringen gennem praktisk undervisning.Undervisningen foregår derfor ikke kun i klasseværelserne, men i naturen, i marken, i hallen, i værkstederne, på scenen eller i køkkenet.

Gødvad Efterskole er en almen efterskole med alt, hvad det indebærer, men med en særlig pædagogisk tilgang til undervisningen, der henvender sig til en specifik målgruppe. Vi har 36 års erfaring med en praksisnær undervisning,derunderstøtter det boglige. Det er vores erfaring, at vores elever lærer mere ved at stå med problemet eller opgaven i hænderne end at se det i bog. Undervisning skal være konkret, meningsful og nærværende.

Eleverne på Gødvad Efterskole skal ikke bare blive til noget, men også blive nogen. Derfor er skolens pædagogiske tilgang også bygget op omkring at skabe robuste, selvstændige mennesker med selvværd. Det er vigtigt for alle mennesker at opleve, at de er gode nok, som de er 

For at skabe de optimale rammer for dette er det vigtigt, at eleverne bliver en del af et fællesskab og ikke føler sig ekskluderet. Et efterskoleophold er ud over undervisning også et helt særligt ungdomsmiljø. Et sted med kammerater, venner og masser af fællesskaber. 

 

Undervisning uden prøver 

Gennem praktisk betonet undervisning er et af skolens formål at motivere unge for fortsat dygtiggørelse i arbejde og uddannelse. Undervisningens hovedvægt ligger i linjefagene: Køkken og Sundhed, Landbrug og Gartneri, Musik og Teater, Håndværk, Kunst og Design samt Idræt og Friluftsliv. Der tilbydes ikke prøveforberedende undervisning. Eleverne får ved kursets afslutning en udtalelse, der beskriver den enkelte. 

 

Vejledning 

Skolen tilbyder en målrettet vejledning, så den enkelte elev støttes i fremtidsplanlægning og videre uddannelse. Vejledningen varetages af skolens vejleder i samarbejde med eleven, forældre, UU-vejledere, sagsbehandlere mv.

 

Oplev Gødvad Efterskole

Til vores Åbent Hus arrangementer kan du opleve, hvordan det er at være elev på Gødvad Efterskole, og hvordan vi tager hånd om ungesærlige behov. Følg med på vores hjemmeside, hvornår der er et Åbent Hus-arrangement, der passer til dig. Du er også altid mere end velkommen til at booke et besøg med din familie, når det passer dig her: https://goed.dk/tilmelding-til-aabent-hus 

 

Besøg og optagelse 

Det er en betingelse for optagelse, at kommende elever har besøgt skolen inden ansøgning. Besøg skolens hjemmeside på www.goed.dk for at læse mere om besøgsdage, optagelse mv. 

 

Vores historie 

På initiativ af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem Århus blev Gødvad Efterskole oprettet i 1981. Denne forening, der arbejder ud fra et kristent livssyn, har altid haft de svagtstilledes problemer i fokus, hvorfor skoletilbuddet er tilrettelagt med særligt hensyn til bogligt svage og sent udviklede. 

 

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

100  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl