Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Gram Efterskole

En stærk skole med plads til den enkelte i et forpligtende fælleskab, hvor ingen er uundværlige men alle er uerstattelige- ”Et Gram stærkere på Gram efterskole- hver dag.” Linjefagene er: adventure, kunst/medie, madkunst, E-sport og musik, samt udfordrende valgfag såsom dronebyg, psykologi og rollespil.
Baggrund og formål

Skolen bygger på de tanker som højskolemanden: NFS. Grundtvig og den frie skoles pioner: Christen Kold tænkte i 1800 tallet. Frihed og der at forpligte sig, er ikke nødvendigvis modsætninger men hinandens nødvendighed. Uden frihed er du som en fugl i et bur. Og uden at forpligte sig, er frihed bare et udtryk for at man ikke har noget at tabe.

Undervisning.

Skolen er en fagligt stærkt velfunderet, rummelig og mangfoldig. En efterskole med plads til alle, niveaudelte hold. Solid boglig undervisning kombineret med praktisk/musiske fag. De obligatoriske fag er: dansk, matematik, engelsk, fællestimer, idræt, erhvervsorientering, samfundsfag, medborgerskab, valgfag og linjefag. Som 9 klasse elev skal du desuden have geografi, biologi, fysik og kristendom.
Herudover tilbydes tysk. Der er mulighed for undervisning i dansk som andetsprog. Der tilbydes de samme prøver som i folkeskolen. Rengøring, køkkenarbejde og praktisk indsats er obligatorisk og eleverne modtager undervisning i alle tre områder.

Linjer

Adventure, Kunst, Musik, Medie, Madkunst og E-sport.

Du kan læse mere om hver linje på vores webside: www.gram-efterskole.dk

Valgfag

Skolen tilbyder: dronebyg, guitar, kor, teatersport, MTB, fodbold, klatring, smykkeværksted, boksning samt de øjeblikkelige fag som opstår fra år til år.

Skolens hverdag

Elevværelserne er far 2 til 4 mandsværelse – alle er meget forskellige fra hinanden. Der oprettes også et hvis antal enkeltværelser. Det almindelige skoleskema brydes ofte af temadage, undervisning uden for skolen samt fællesture til forskellige oplevelsesorienterede udflugtsmål med substans. Skolens årlige studietur er en skitur hvor vi oplever at alle oplever glæden ved sne uanset om man har prøvet det før eller ej.

Sommertelefon

Har du brug for at komme i kontakt med os i sommerperioden kan du ringe på disse numre:
Henriette Thoisen, viceforstander: 21423839 samt Svend Lindholm Hansen, forstander: 81801179.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

85  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.