Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Gylling Efterskole

For normalbegavede elever i læse-skrivevanskeligheder. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og foregår på små niveaudelte hold. Der er afgangsprøver i alle fag. Vi har en bred vifte af idrætsfag, kreative fag, værkstedsfag, outdoor, drama og musik. Vi har fantastiske faciliteter og en naturskøn beliggenhed syd for Aarhus/Odder.

Historie 
Skolen er grundlagt i 1865 som en Grundtvig-Koldsk friskole. Siden 1967 har skolen udelukkende virket som efterskole på samme ideologiske grundlag. I dag er vi Danmarks største ordblindeefterskole, og vores lange historie afspejles i en charmerende blanding af nye og gamle bygninger.

Formål 
På Gylling Efterskole arbejder vi for at styrke den enkelte elev som menneske. Vi lægger vægt på, at den enkelte elev oplever selvtillid og lyst til læring, og vi ønsker at styrke elevens tolerance, tillid og ansvarlighed i et forpligtende fællesskab – rigt på oplevelser sammen.

Faciliteter
Eleverne bor på hyggelige tomandsværelser og nogle enkelte store tremandsværelser. Skolen har moderne og fuldt udstyrede faglokaler, lækre værksteder, gode indendørs og udendørs idrætsfaciliteter - herunder fodboldbane, hal med internationale mål, dansesal, beachvolleybane og klatrevæg. Vi har også et dejligt område med nybyggede shelters.  

Undervisning 
Danskfaget vægtes med et stort timetal, og der undervises IT-baseret på små niveaudelte hold - også i matematik og engelsk. Holdene sammensættes med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau, og derfor testes alle elever, når de starter på skolen. 

På Gylling Efterskole står vi mål med folkeskolen, og det vil sige, at vi tilbyder hele fagrækken, og der føres til afgangsprøve i alle fag. Al undervisning - både de boglige fag og vores valgfag - varetages af super engagerede og meget dygtige lærere. Det er vigtigt for os, at skolens personale hele tiden er fagligt opdaterede i forhold til vores specifikke målgruppe af elever.

I valgfagene tilstræbes det at give eleverne mulighed for at prøve kræfter med nye ting, opdage nye sider af sig selv eller fordybe sig endnu mere i noget, man er rigtig dygtig til. Gennem valgfagene kan vi aktivt arbejde på at styrke selvtilliden – koble flere talenter – og på den måde skabe motivation for mere læring - også i de fag, hvor eleven kan følge sig udfordret.

Ud over fagene har vi en lang række obligatoriske aktiviteter, som også er en del af skolens undervisning. Det drejer sig om fællestimer som morgensang, morgenløb, fællesgymnastik, sangtime, træning af arbejdshukommelse, skolerejse, praktik, OSO/brobygning, tema- og fagdage. Alle elever deltager på skift i arbejdet i skolens køkken og har desuden ansvaret for et rengøringsområde.  

Efter Gylling Efterskole - hvad så?
Vi forstår os selv som forbundet med den enkelte elevs tidligere skolegang og møder ham eller hende med en undervisning tilpasset dér, hvor han/hun er. Men vi er også meget optaget af, hvordan vi skaber gode liv fremadrettet, herunder hvilken vej vores elever drømmer om at gå efter grundskolen. Derfor har vi en UU-vejleder fra Skanderborg/Odder Kommune fast tilknyttet, som sammen med den unge, forældre og øvrigt personale baner vejen til ungdomsuddannelserne.  

Optagelse
Besøg vores hjemmeside og læs om optagelse: www.gylling-efterskole.dk  

Velkommen på Gylling Efterskole!

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

131  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl