Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Hammerum Fri- og Efterskole

Skole med plads til at være den, du er! Linjefagstur, skitur og studietur til New York. Mange linjefag: gastronomi, fashiondesign, musik, håndbold, fodbold, det digitale liv, rytmegymnastik, springgymnastik og adventure. Niveaudelt boglig undervisning. Centralt placeret ved Herning og gode transportmuligheder.

Lidt om skolen
Hammerum Efterskole blev oprettet i 1959 som en del af Hammerum Fri- og Efterskole. 
Skolen råder i dag bl.a. over gode værkstedsfaciliteter, egen hal med springgrav, motionsrum og adgang til friluftsbad. Der er internetadgang for alle elever.
Skolen er røgfri.

Skolens værdigrundlag
Skolen bygger sit virke på det grundtvigske skolesyn, hvor frihed og ansvarlighed er skolearbejdets og efterskolelivets væsentligste fundamenter.
Vi ønsker, at forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser skal mødes i et forpligtende fællesskab, der er præget af tryghed, tillid, åbenhed, respekt og ansvar for hinanden.

Undervisningen
Undervisningen på Hammerum Efterskole er tilrettelagt med lige vægt på og respekt for boglige fag, kreative/musiske fag og idrætslige fag.
Undervisningen i de boglige fag er niveaudelt.
Hammerum Efterskole tilbyder folkeskolens afsluttende prøver.
Fagtilbuddet består af obligatoriske fag, tilbudsfag, linjefag og valgfag.

Obligatoriske fag
10. klasse: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, gymnastik, fællestimer, fortælletimer og studievejledning.
9. klasse: dansk, matematik, engelsk, fysik, biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendomskundskab, gymnastik, fællestimer, fortælletimer og studievejledning.

Tilbudsfag
Skolen tilbyder fransk og tysk som fortsættersprog.

Valgfag
Boglige valgfag: Fysik, tysk, fransk for begyndere, fransk for fortsættere, spansk for begyndere.

Øvrige valgfag oprettes efter elevønsker og lærerressourcer.
Valgfag kan være squash, zumba, yoga, løb, halvmarathon, drama, guitarundervisning, sammenspil, tekstilformning, billedkunst, volleyball, badminton,triathlon, idræt på tværs, spring, fodbold for piger, håndbold for drenge og møbelsløjd.

Linjefag
Undervisningen i linjefag er 4-6 lektioner om ugen. Herudover har vi ”ud af huset”-aktiviteter med lokale samarbejdspartnere i linjefagsregi. Samarbejdspartnere er blandt andet lokale idrætsklubber, TEKO og Silkeborg Tekniske skole.

Man vælger et af følgende linjefag, og valget gælder for hele skoleåret.

  • Det digitale liv
  • Fashiondesign
  • Fodbold for drenge
  • Gastronomi
  • Håndbold for piger
  • Musik
  • RAW-Råstyrke-Adventure-Wildlife
  • Re- & Upcycling
  • Rytmegymnastik
  • Springgymnastik

Studieture
Skolen tager på 3 studieture: en med linjefaget, en skitur til Norden og en tur til New York

Øvrige undervisningstilbud
Lejrture, ekskursioner, brobygning og erhvervspraktik.

Elever
Hammerum Efterskole har plads til 140 elever fordelt på 9. og 10. klasse.

Vi forventer af vores elever, at de
- optræder høfligt og hensynsfuldt over for deres omgivelser
- respekterer andres interesser og meninger
- arbejder aktivt både i timerne og med lektielæsningen

Vores elever kan forvente
- et levende læringsmiljø blandt engagerede lærere og elever
- en skole, der giver plads til alsidighed og forskellighed

Klik ind på vores hjemmeside www.hamme.dk og læs mere om skolen

 

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

136  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl