Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Han Herred Efterskole

PÅ HHE ER FÆLLESSKABET I CENTRUM!

Du kan vælge ét eller flere First-fag(fodbold, håndbold, spring, english og science) og samtidig vælge mellem skolens valgfag. Du kan også vælge Classic, hvor du sammensætter dit skema ud fra det store udbud af valgfag.

Du får muligheden for at fordybe dig i såvel kendte som nye fag.

Skolen startede i 1959, og vi lægger vægt på traditioner og fællesskab gennem eksempelvis gallafest, gymnastikopvisninger og skilejrskole. 

 

Værdier

  • Identitetsdannelse - personlig, faglig og social udvikling i mødet med andre
  • Fællesskab - respekt for forskellighed, tillid og tolerance
  • Fagligt engagement - seriøsitet, medansvar og udvikling uanset fagligt udgangspunkt
  • Bevægelsesglæde - et middel til at skabe personlig udvikling, glæde og socialt samvær
  • Autentiske voksne - begejstrede og engagerede voksne, som brænder for at arbejde med eleverne

 

 

Undervisning

Udover boglige fag på 9. og 10. klasses niveau tilbyder skolen en bred vifte af valgfag og First-fag. Man kan vælge frit mellem flere idrætslige, praktiske, kreative og musiske fag. Alle elever har desuden gymnastik, sang, fortælling og folkedans på skemaet. 

 

First Fag

Science First er for dig, der er interesseret i naturfag (matematik, fysik og kemi) og gerne vil fordybe dig lidt ekstra i faget. Vi arbejder bl.a. projektorienteret, er i virksomhedspraktik og tager på en studietur i Danmark, fx til Danfoss Universe. 

English First er for dig, der gerne vil udfordres på engelsk. Vi har en ekstra times engelsk om ugen og skyper blandt andet med amerikanske unge. I foråret tager vi til USA, hvor vi bl.a. skal besøge en High School og bo privat indkvarteret. Turen kræver ekstra betaling.

Fodbold First er for dig, der elsker fodbold. Vi træner 3 timer i ugen og deltager i JBU's turnering samt ude- og indefodboldturneringer i efterskoleregi. Vi er også på en ekskursion i Danmark.

Håndbold First er for dig, der elsker håndbold. Vi træner 3 timer i ugen og deltager i JHF's turnering, beachhåndbold og andre turneringer i efterskoleregi. Vi er på en ekskursion i Tyskland. 

Spring First er for dig, der elsker spring og gerne vil dygtiggøre dig. Vi træner 3 timer i ugen, deltager i spring-cup og er på en ekskursion i Danmark. 

First-fagene er et tilbud, som betyder ekstra fokus på disse fag, men i øvrigt deltager man i efterskolens normale program med fælles oplevelser og pligter.

Vælger du Efterskole Classic, har du ingen first-fag, men vi tager på en ekskursion i Danmark. 


Oplevelser

Under opholdet får man mange oplevelser. Vi har bl.a. fællesweekender, besøg hos kontaktlæreren, foredrag, forældredage, gallafest, gymnastikopvisninger, idrætsstævner, dramauge, juletur og en fælles skilejrskole i Norge.


Hverdagen

Hverdagen er præget af ansvarlighed, fællesskab og nærhed. Vi lægger vægt på, at alle kommer til at kende alle, og at der er plads til alle i fællesskabet. For at fællesskabet kan fungere, er det vigtigt, at alle tager ansvar for skolen og hinanden.
Skolen skal være en tryg ramme om hverdagen, men samtidigt er det vigtigt, at alle bliver udfordret både fagligt og i sociale sammenhænge for at kunne udvikle sig i løbet af skoleåret.
Skolen er røgfri.


Besøg skolen

Der afholdes besøgsaftener ca en gang i måneden, hvor man har mulighed for at se nærmere på skolens faciliteter og høre mere om skoleopholdet.

Vi glæder os til at se dig på HHE! 

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

128  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl