Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Hedemølle Efterskole

Hedemølle er en kristen efterskole. Vi vil skabe en tryg og sund ramme for god undervisning og personlig udvikling. Eleverne skal opleve glæden ved livet. Vi ønsker klar forkyndelse og kristent fællesskab. Vi tilbyder bl.a. cambridge-engelsk, sport, musik og kreative fag. Hvert år har vi outdoor-tur, musical, skitur og stortur.

Hedemølle Efterskole ligger naturskønt - 5 km fra Bjerringbro og 20 km syd for Viborg.

Skolens baggrund
Kredsen bag skolen er Evangelisk Luthersk Missionsforening, der er en forening inden for folkekirken.

Grundlag og formål
Skolen bygger sit arbejde på Bibelen og på den evangelisk lutherske bekendelse. Det er skolens formål at give almen undervisning og opdragelse – samt at lade eleverne møde evangeliet om Jesus.

Skolelivet
er præget af skolens formål. Vi har daglige andagter. Vi har lovsang, fortælletimer og bibeltimer. Vi har god kontakt til kirke og missionshus. 
 
I fritiden kan eleverne bruge de to sportshaller, musik og de kreative værksteder.
 
Eleverne deltager i skolens rengøring.

Undervisningstilbud
Skolen har 100 elevpladser og tilbyder undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin.

Undervisningen består af boglige fag (dansk, matematik, engelsk mm.)  og en lang række valgfag. 
 
  
Skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver:
FP9 (Folkeskolens 9. klasses prøve) og FP10 (Folkeskolens 10. klasses prøve) 

Skoleåret består af 42 undervisnings uger.

Optagelse
Inden indmeldelse ser vi meget gerne, at elev og forældre kommer på besøg på skolen. 
 
Book gerne et besøg - eller få tilsendt oplysninger!
Velkommen!

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

100  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl