Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Himmerlands Ungdomsskole

    Hør elever fortælle om fagene på Himmerlands Ungdomsskole.
  • Himmerlands Ungdomsskole - en anbefaling

    Efterskole for idræt og kreativitet. Oplevelser, faglighed, venskaber, rejser og tryghed til at udfolde sig, Sammensæt mindst 10 timer om ugen efter dine interesser.
Flere videoer >

Flere billeder >

Himmerlands Ungdomsskole

Himmerlands Ungdomsskole er en efterskole for idræt og kreativitet. Se vores kæmpe fagtilbud til venstre under undervisningstilbud. Efterskoleåret på HU er en rejse i venskaber, personlig udvikling, modenhed, faglighed og demokrati. På vores udlandsrejser sætter vi turbo på netop de ting. Book et forbesøg på h-u.dk

Mulighedernes land
På Himmerlands Ungdomsskole møder man mange forskellige typer mennesker, bl.a. pga. et stort udvalg af profilfag og valgfag og forskellige interesser. Derudover har vi niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik, og den enkelte udfordres fagligt på de forskellige niveauer. I løbet af året vil der også være mange arrangementer og ture, der gør at man kommer til at lære alle at kende og dermed får opbygget et godt socialt netværk. Der tilbydes trådløst internet på hele skolen. Skolen er røgfri.

P.t. har vi 140 elever, der er fordelt på gange hvor alle værelserne er 2-mands værelser (dog et par enkelte 4-mands værelser) Eleverne er blandet 9. og 10. klasser. Der bliver gjort meget ud af, at alle er lige. På skolen må drenge og piger frit besøge hinanden på værelserne mellem 8.00-22.00.

Mød nye udfordringer
Himmerlands Ungdomsskole vil udfordre dig på mange områder, både fagligt, menneskeligt og socialt. Det er en skole hvor der er frihed under ansvar, og der bliver givet rig mulighed for, at du kan udfolde dig indenfor idræt og kreativitet.

Undervisning
Eleverne niveaudeles i dansk, engelsk og matematik; og vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver (FS9 og FS10).
Fællesfag for alle: gymnastik, fællestimer, sangtimer.
Generelt for 9. klasse: Vi tilbyder alle de prøvefag, der er obligatoriske for 9. klasse; og som er nødvendige for at komme videre på diverse ungdomsuddannelser.
9. klasserne vil også komme til at lave den obligatoriske projektopgave.
Generelt for 10. klasse: Vi tilbyder de prøvefag, der er lovpligtige for 10. klasse. Derudover er der 1 uges brobygning og den obligatoriske selvvalgte opgave.

Skolens profilfag 
Himmerlands Ungdomsskole udbyder profilfag i Dans, Kunst, Film, Fodbold, Foto, Golf, Håndbold, Madkunst, Musik, Spiludvikling, Styrketræning, Spring, Tekstil/design, Friluftsliv, Fitness og Projekt X


Fritid
Alle skolens værksteder, musik og idrætsfaciliteter må benyttes i fritiden. Der vil i løbet af året være nogle større arrangementer som f.eks:
- Europarejse 
- USA-rejse 
- Fællesarrangementer hver uge
- Gymnastikopvisninger
- Sportsstævner
- Musikfestival
- Emneuge 

Tidligere elever udtaler
”Vi har gennem vores år erfaret, at der lægges meget vægt på sammenholdet både mellem eleverne og lærerne. Man er fra starten med til at opbygge et fællesskab fra bunden, som bliver stærkere og stærkere. De første to uger på skolen var nogle af de hårdeste, men når man først falder til er det en stor oplevelse”.

Indmeldelse
Gå på vores hjemmeside - www.h-u.dk – her kan du læse mere om os. Her kan du også link til indmeldelse, hvis du ønsker at søge ind på skolen. Du er også velkommen til at ringe og høre mere og evt. lave aftale om et besøg på skolen.

Ledige pladser

9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/16/2019

Om skolen

165  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl, 11. kl