Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

Er du et aktivt idrætsmenneske, der elsker udfordringer og som også er klar til at arbejde seriøst med skolens boglige fag, er Himmerlandscentrets Idrætsefterskole en god mulighed for dig. Vi vil bidrage til elevernes selvstændighed bl.a. ved at øge deres kompetencer. Samvær i forpligtende fællesskab, i ligeværdighed og med ret til forskellighed.

HCI, som skolen kaldes til daglig, ligger i Himmerland tæt på motorvejen og nabo til Rold Skov. HCI er en skole for boglig og idrætsinteresserede unge i 9 og 10. klasse. Vi optager elever i den rækkefølge, de søger. Er der ikke plads, kan du gratis blive skrevet på venteliste.

I 10 klasse har du mulighed for at vælge den 10 klasse, som passer til dig. Er du interesseret i handel og økonomi, eller det naturvidenskabelige eller er du allermest til sprog og samfund. 10 klasse på HCI er ikke en afslutning på folkeskolen, men i stedet en god begyndelse på din ungdomsuddannelse.

Vi er en almen idrætsefterskole, hvor tanken er, at du skal udfordre dig selv og vælge flere forskellige typer af boldspil og gymnastik.

Fodbold, håndbold, basket, volley, badminton, tennis, floorball, gymnastik og spring, alle fag på højt niveau, er et udpluk at de muligheder, der venter.

Vi deltager i rigtig mange boldspilsturneringer og gymnastikopvisninger sammen med andre efterskoler.

Idræt, gymnastik og dans er obligatoriske fag, og pas på - du bliver afhængig af det!

Skolen råder over to idrætshaller med springgrave og stortrampoliner, gymnastiksal, fodboldbaner, beachvolleybane og 2 tennisbaner.

Dannelse
Vi ønsker
• at fastholde den enkelte elev på sit ansvar for vores fælles hverdag.
• at udvikle selvstændighed og respekt for andres særpræg.
• at udvikle tillid og selvtillid i trygge rammer.
• at løse konflikter ved hjælp af samtale.
Elever er forskellige og situationer er sjældent ens. Derfor behandler vi konflikter ud fra det, vi kalder situationsbestemt konsekvens.
Der kan være gode grunde til, at vi ikke bare per automatik følger allerede indgåede regler og aftaler. Vi forbeholder os retten til at tænke os om en ekstra gang og til at bruge vores sunde fornuft. Målet, til at opnå forståelse, skal findes gennem samtale og tillid.


I løbet af efterskoleopholdet vil vi:
• Arrangere fester og sociale arrangementer
• Tage på alpin skitur – drenge/pigetur og afslutningstur sammen
• Deltage i adskillige turneringer i de forskellige boldspil sammen og mod andre efterskoler
• Lave gymnastikopvisninger
• Opleve kulturelle arrangementer med musik, teater og film

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/12/2019

Om skolen

137  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl