Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Kragelund Efterskole

Efterskole for normaltbegavede unge med læse- og stavevanskeligheder. Skolen ønsker at forbedre elevens faglige standpunkt og at udvikle elevernes almene dannelse og selvstændighed. I alle fag undervises på niveaudelte hold. Afgangsprøver tilbydes på 9. og 10. årg.
Skolen tilbyder en lang række forskellige valgfag.

Efterskole for elever med læse- og stavevanskeligheder i Hedensted Kommune mellem Horsens og Vejle, med plads til 93 normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder. 
Skolens hovedformål er at udvikle og styrke elevernes læsestandpunkt og selvværdsfølelse gennem et aktivt miljø, hvor fællesskab og gensidig tillid er i centrum.

Danskundervisningen
Danskundervisningen foregår på niveaudelte hold med 8 lektioner om ugen. Der tilbydes afgangsprøver i dansk. 
 
Matematik
Undervisningen foregår på niveaudelte hold, hvor der tages hensyn til elevernes forskellige standpunkter. Der tilbydes afgangsprøver i matematik.

Fællestimer
Der fortælles og drøftes emner af holdningsmæssig art, etik, teknologi samt tidsaktuelle emner. 
 
Naturfag på 9. årg
Består af 4 ugentlige lektioner der omfatter emner der relateres til: Biologi, geografi og fysik.  
 
Engelsk
Består af 4 ugentlige lektion. Der kan tilbydes afgangsprøver.

Fysik
Tilbydes som prøvefag for 9. og 10. årgang. 
 
Valgfag
Aerobic, fodbold, håndbold, styrketræning, løb, friluftsliv, smykkefremstilling, keramik og glasarbejde, samspil, kor, metal- og motorværksted, træværksted, jagt & natur, drama & teater, praktik, medie, teknologi, knive- fiske- og jagtudstyr, dekoration, praktisk arbejde, madlavning, boksning.

Fritid
Skolen råder over en idrætshal og sportsplads. Desuden har eleverne mulighed for at beskæftige sig i værkstederne, dyrke fitness, spille bordtennis, dart og se TV m.v. Indimellem vil der blive arrangeret fællesaften, bl.a. indeholdende: Foredrag, besøg hos lærerne, fodboldkampe, bål/sangaftner og andre fælles aktiviteter. 
 
Optagelse på Kragelund Efterskole
Der er løbende optagelse til de kommende skoleår.
For at komme i betragtning skal følgende have fundet sted:
- Ansøgning, ppt-udtalelser og/eller ordblindetest, udtalelse fra nuværende skole. 
 
- Når disse papirer er blevet gennemgået og fundet i orden af optagelsesudvalget, vil ansøgeren blive indkaldt til en personlig samtale.
Efter samtalen vil der snarest muligt tilgå ansøgeren besked om optagelse.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

100  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl