Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Kvie Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole er en ny specialefterskole, der planlægger skolestart august 2019.

Skolen henvende sig til elever med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrome etc. Den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling er i fokus og skaber rammerne for et rigt og spændende ungdomsliv.

Kvie Sø Efterskole er beliggende i et naturskønt område med gode handicapvenlige rammer.

Specialefterskolen er for unge i 8.-11. klasse. Undervisningen tager afsæt i en praktisk og kreativ tilgang både i de obligatoriske fag, linjefag samt valgfag. Vi tilbyder 4 spændende linjefag: madkundskab/sundhed, medie/performance, landbrug og kunst/design. Der tilbydes eksamen i dansk og/eller matematik på FP9-niveau for de elever, hvor det giver mening.

På Kvie Sø Efterskole er målsætningen, at alle elever får mulighed for at opdage og udvikle egent potentiale og talent, så de kan få et så selvstændigt og ligeværdigt voksenliv så muligt i fællesskab med andre.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

50  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Kørestols-tilgængelig indretning
  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.