Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Ladelund Efterskole

Efterskolen med de mange muligheder og fag. Se www.ladelundefterskole.dk. Du skal vælge to af 8 linjefag: Idræt, ridning, musik, friluftsliv, kunst, medie,jagt/fiskeri og træ/metal/motor. Der er gode faciliteter og værksteder til alle fag. God boglig undervisning. Særlig spændende fremadrettet 10. klasse.

Om skolen

Ladelund Efterskole er en moderne Grundtvigsk almendannende skole, hvor vi vægter udvikling-nærvær-ansvar i det forpligtende fællesskab. Med udgangspunkt i det hele menneske vægter vi teoretiske, praktiske og kreative aktiviteter ligeværdigt. Det er en boglig skole med sang, fortælling, fællesgymnastik og masser af sjove fællesoplevelser.

Linjefag

Ladelund Efterskole tilbyder 8 linjefag. Du har dit linjefag fire timer om ugen. Derudover er der linjedage, hvor der er mulighed for at fordybe sig i ens linjefag. For at få mest muligt ud af opholdet, vælger du to forskellige linjefag. Du bytter efter jul. De 8 linjefag er:

Værksted: Er du til praktisk arbejde, så er det her tingene sker. Her drejer det sig om motor, metal og træ. Vi kombinerer det praktiske og det teoretiske. Der vil blive svejset, skruet, filet, skåret og målt i rigelige mængder.

Kunst: I dette fag er der et væld af muligheder. Du kan sy dit eget tøj, male, væve billeder af stofrester, arbejde med ler, konstruere kostumer i genbrugsmaterialer, lave papir, filte og lave kæmpe skulpturer i papmache.

Jagt/fiskeri: Du skal lære vildtkendskab, våbenkendskab, love og regler. Du skal øve dig på skydebanen og lære afstandsbedømmelse. Det er muligt at gå til jagtprøve. I fiskeri skal du både lave fiskeudstyr og tage på fisketure.

Medie og journalistik: På denne linje handler det først og fremmest om journalistik, grafisk design og filmproduktion. Medielinjen tager sig af mange projekter for skolen.

Idræt: Linjen giver et bredt indtryk af hvad idræt er. Vi vil lege, kæmpe, svede og grine sammen. Vi byder på mange aktiviteter; boldspil, grundtræning, leg, crossfit m.m.

Friluftsliv: Her oplever du naturens mange facetter. Vi er meget aktive i friluftstimerne med f.eks. træklatring, adventurerace, o-løb, mountainbike, kajak, geocaching m.m.

Ridning: Har du lyst til at have din gang i stalden, til at lugte af hest, få beskidte støvler og fladt hår? Har du lyst til at lære at ride og lære generelt om hesten?

Musik: Vi kommer ind på mange emner indenfor musikkens verden. MEN først og fremmest handler det om at få spillet noget musik. Vi indspiller også musikken i vores eget lydstudie.

Faciliteter

På Ladelund Efterskole er der mange faciliteter, der giver gode muligheder for en inspirerende skoledag. Udover klasselokaler råder skolen over gode værksteder, foredragssal, gymnastiksal, hal, musiklokaler, lydstudie, medielokale, TV-studie, atelier, friluftsplads, fodboldbane og ridestalde og -haller og udendørs ridebaner.

Undervisningen

9. klasseelever afslutter året med folkeskolens afgangsprøve og har derfor en række obligatoriske boglige fag. 10. årgang har et bogligt forløb, som kaldes LE10. Det er fremadrettet projektorienteret undervisning, der kvalificerer dig til livet efter efterskolen, hvor du skal i gang med en ungdomsuddannelse. Året indeholder fokusfag, inspirationsuger, studiegruppearbejde, projektarbejde og medborgerskab. Du skal aflevere nogle projekter, og året afsluttes med en større projektaflevering, hvor du får karakter og udtalelse.

Fællesfag

På en Grundtvigsk efterskole, er det naturligt at starte dagen med morgensamling. På skemaet skal du endvidere have fortælletimer, fælles gymnastik, sangtime og kontaktgruppemøde. I årsplanen er der indlagt en del fagdage og anderledes dage, hvor du kan fordybe dig i både boglige fag og linjefag.

Valgfag

Ladelund Efterskole tilbyder mange forskellige valgfag. Der er fag lige fra crossfit til spring, musiksammenspil, boldspil, kunst, MTB, knivfremstilling osv.  Et valgfag er ofte af en varighed på 1-2 timer.

Fritiden

Skolen ikke kun er et undervisningssted, men også et sted, hvor man gennem det forpligtende fællesskab og samværet med kammerater og lærere, udvikles og modnes. Skolen er et sted med højt aktivitetsniveau. Vi lægger vægt på, at eleverne er medbestemmende og medansvarlige for, at fritiden får et positivt indhold. Alle lokaler vil være åbent i fritiden.

Beliggenhed

Ladelund Efterskole ligger mellem Esbjerg og Kolding i Vejen Kommune. Få minutter fra Esbjerg motorvejen og toget mellem Esbjerg og Kolding. Der har været landbrugsskole her i mere end 120 år og Ladelund Efterskolen startede i 2000.

Vil du have en oplevelse for livet – så er du velkommen på Ladelund Efterskole.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 11/6/2018

Om skolen

140  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl


Ladelund Efterskole
Følg os på snapchat: [ladelundlive]