Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Ladelund Ungdomsskole

Dansk ungdomsskole i Sydslesvig. Drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Undervisningen er tilrettelagt efter de sproglige og kulturelle forhold i grænselandet. Tysk og dansk tilbydes på modersmålsniveau. Ugentlig timetal: 35 timer.

Skolens formål
Ladelund Ungdomsskole er den eneste danske efterskole i Sydslesvig. Den er en del af det sydslesvigske danske mindretals skolevæsen med dets i alt 45 skoler og 57 dagtilbud. Det er skolens opgave at formidle dansk sprog og kultur og derved medvirke til at fremme elevernes bevidsthed om samhøringheden med den danske folkedel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund.

Undervisningen
Skolen har plads til 60 elever. Undervisningen er tilrettelagt for fælleskolens 7., 8. og 9. klassetrin.

Undervisningen er tilrettelagt under hensyntagen til den specielle sproglige og kulturelle situation i Sydslesvig. Undervisningen i både dansk og tysk gennemføres som modersmålsundervisning. I alle andre fag er undervisningssproget dansk. Der udstedes afgangsbeviser efter tyske retningslinier.

For rigsdanske elever udstedes et dansk bilag, der redegør for indhold og karaktergivning.

I øvrigt fungerer skolen som de fleste efterskoler i Danmark.

Undervisningen omfatter obligatoriske fag: Dansk 4 timer, tysk 4 timer, engelsk 4 timer, matematik 4 timer, orienteringsfag 4-8 timer, idræt 2 timer, fysik 2 timer. Desuden tilbydes undervisning i valgfag 4 ugtl. timer (idræt, sløjd, håndarbejde, kunst, musik, hjemkundskab m.v.), samt 4 timer linjefagsundervisning ("Praktisk", idræt, form og farver, kost og ernæring, medier og IT)

I de boglige fag har vi et tilbud til elever med særlige behov.
Elevernes samlede ugtl. timetal ligger på ca. 35.

Praktiske oplysninger
Der kan søges støtte på samme måde som til efterskoler i Danmark.
Ansøgning om optagelse på Ladelund Ungdomsskole foregår på særlige formularer, der kan rekvireres på skolen.

Ledige pladser

8. kl 9. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

60  elever
38  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl