Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Fodboldlinje

    Er fodbold noget for dig, så tjek lige vores fodboldlinje ud. 6 timer om ugen på græs om sommeren og på kunstgræs om vinteren.
Flere videoer >
Flere billeder >

Løgumkloster Efterskole

På Løgumkloster Efterskole vægter vi to ting meget højt. 1. Vi er Kristen efterskole, 2. Undervisning rettet mod gymnasie- og erhvervsuddannelserne. Prøver i FS9 og FS10. Fodboldlinje, integrationslinje og Fokuskristendom. Valgfagsspor i sport, musik/performance, adventure og design - Kombiner selv sporene. Byskole tæt på å og skov.

Undervisning
9. klasse:

Fokusset i 9. klasse er FS9 (Folkeskolens 9. klasses prøve). Derfor er der mange obligatoriske fag, som man skal have i 9. klasse. Et efterskoleår i 9. klasse på Løgumkloster Efterskole kombinerer det seriøse med det sjove. Så når vi tager på ture og andet, så har vi også sørget for at det læner sig op ad den undervisning der peger frem mod prøverne. Samtidig er 9. klasse også fede valgfag og masser af gode venskaber.

10. klasse:

10. klasse på Løgumkloster Efterskole kan tones i flere forskellige retninger. Du skal have de obligatoriske fag, som du prøves i til sommer: Dansk, Matematik og Engelsk. Derudover kan du vælge enten Fysik/kemi og/eller Tysk eller du kan vælge Erhvervsfag, som arbejder med at gøre dig klar til en erhvarvsuddannelse. Her bruger vi anvendt matematik og fysik. Så du slipper ikke for at bruge hovedet, men vi kombinerer det så du også skal bruge hænderne.

I 10. klasse skal alle være med i IBO (Innovations-Brobygnings-Opgaven), som afløser OSO opgaven. IBO laves i samarbejde med lokale virksomheder, erhvervsskolerne og en række efterskoler. Fokusset i opgaven er at kunne arbejde innovativt med et projekt og lære at fremføre en ide.

Linjer og Spor:

Skolen har 3 linjer og 4 valgfagsspor, hvor der undervises 4-6 timer om ugen. Linjerne vælger man for hele året og sporfagene vælger man 3 gange om året og de enkelte fag på hvert spor kan kombineres med fag fra andre spor. På den måde kan man strikke sin egen linje sammen.

Linjer: Fodboldlinje for Piger og drenge, Integrationslinje og Fokuskristendomlinje

Spor: Musik/performance, Design, Sport og Adventure.

Støttetilbud:

Vi har forskellige støttetilbud:

  • Læsehold i dansk: Vi har flyttet al dansk undervisning over på et hold for sig, hvor man særligt er fokusseret på at øve læsningen, samtidig med at vi fører op til FS10 eller FS9. Der er et begrænset antal pladser på holdet.
  • Støtteundervisning i dansk, matematik og engelsk: Alle der har behov for ekstra støtte i de 3 fag kan få 1-2 timers støtteundervisning på mindre hold.
  • Vægttabsprogram: I samarbejde med skolens sundhedsplejerske og køkken får hver elev, som deltager i programmet en motions- og kostplan, som de skal følge. Der tilbydes løbende samtaler med sundhedsplejersken.
  • Vi optager enkelte elever på specialvilkår med +9 timers støtte.

Fritid:

Der er mulighed for at dyrke mange slags fritidsaktiviteter: Sport, musik, pool eller en tur på skateboardrampen. Skolen har en stor sportshal med plads til både boldspil, og anden idræt. Øvrig styrketræning klares i skolens fitnesslokale. Har man lyst til en gå- eller løbetur, ligger skolen tæt ved en skov. Det er nemt at komme rundt i det sønderjyske landskab på cykel – eller ned ad åen i en kano. Og så er der for resten også baner til både tennis og hockey. Medie-, træ-, krea- og metalværkstederne, og musiklokalerne står også til elevernes rådighed i deres fritid.

I dagligstuen og på elevernes egne værelser er der frit slag til hygge, spil og meget mere.

På de fleste hold opretter eleverne selv bede- og bibelstudiegrupper, som det er frivilligt at deltage i.

Der er forlænget weekend eller ferie en gang om måneden. I weekenderne, hvor der er tradition for, at mange elever bliver på skolen, tilrettelægges forskellige aktiviteter. På ekskursioner og cykelture vil vi stifte nærmere bekendtskab med det spændende grænseland. På hvert hold arrangeres der en udenlandstur af en uges varighed.

Skolens formål 

Skolen er oprettet af Luthersk Missionsforening, som er en bevægelse med samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken. Vi ønsker at tilbyde unge et fællesskab, hvor kristendommen er placeret centralt, hvor frihed under ansvar får konkret betydning, og hvor kærlighed og tilgivelse er andet og mere end ord! Vi ønsker, at eleverne fagligt bliver udrustet til at møde de udfordringer, der venter dem senere i livet, men også at de lærer sig selv bedre at kende, som menneske – skabt i Guds billede. 

Eleverne vil møde kristendommens udfordring gennem andagter, kristendomstimer, møder og gudstjenester. 

Optagelse
Eleverne optages uanset forudsætninger. Skolen har elever fra alle landsdele. Skoleplan tilsendes gerne. I øvrigt henviser vi til vores website: www.lme.dk

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

100  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl

Øvrige oplysninger

  • Særlige tilbud til overvægtige
  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.

Løgumkloster Efterskole
Følg os på snapchat: [l-efterskole]