Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Præsentation af skolen

    Fodbold, Håndbold, Spring, Rytme, Ambition, Faglighed og Fællesskab.
  • Tag 9. klasse på Lyngs Idrætsefterskole

    Få mere ud af 9. klasse
    Tag et år på Lyngs Idrætsefterskole
Flere videoer >

Flere billeder >

Lyngs Idrætsefterskole

Lyngs Idrætsefterskole er en idrætsefterskole med fokus på fællesskab, selvstændighed og livsmod. Seriøs og motiverende træning inden for håndbold, fodbold og gymnastik, med mulighed for at blande de tre linjer. Kunststofbane, boldspilshal, springcenter og gymnastikhal. Fokus på såvel det boglige som på idrætten. Gode tog- og busforbindelser.

Skolens formål og idégrundlag
Vi ønsker at give eleverne en oplevelse af at høre til i et forpligtende fællesskab, så de udvikler større forståelse for andres og eget liv. Vi arbejder på, at eleverne får et aktivt, engageret og ansvarligt forhold til tilværelsen, blandt andet ved at de får en træner/lederuddannelse gennem deres idrætslinje. Vi ønsker at give eleverne en række oplevelser, som udvikler deres selvstændighed og giver dem livsmod.

Undervisningen
Fag alle skal følge: Dansk, matematik, engelsk, fællestime, sangtime, fællesidræt, linjeidræt og lederuddannelsen. Desuden skal elever i 9. klasse følge biologi, fysik, geografi, historie, samfundsfag og tysk.
Af valgfag tilbyder vi: Håndbold, fodbold, spring, rytme, dans og musik, samt tysk, Cambridge-engelsk og fysik i 10. klasse.

Idrætsdelen                                                                                                   Du skal vælge dig ind på en af vore tre linjer; håndbold, fodbold eller gymnastik/dans, hvor du udover færdigheder inden for faget også får en træner-/lederuddannelse. Du kan vælge at specialisere dig indenfor ét fag, men du har også mulighed for at blande fagene fra de tre linjer.

Fællesskabet
Det er afgørende, at den enkelte viser hensyn og aktivt er med til at opbygge et godt fællesskab.
Vi lægger derfor også stor vægt på fælles oplevelser som: Morgensang, fællestimer, fællesmøder, sangtimer samt den obligatoriske del af gymnastikken.
Anderledes uger og dage med musical, udlandsture, idrætsstævner og gymnastikopvisninger styrker også fællesskabet.

Boforhold
Eleverne bor hovedsageligt på to- eller fire-mandsværelser i boenheder på otte til tolv personer.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Fodbold
Pige
Dreng
Gymnastik
Pige
Dreng
Håndbold
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/17/2019

Om skolen

136  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl


Lyngs Idrætsefterskole
Følg os på snapchat: [lielivet]