Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Mariager Efterskole

Mariager Efterskole tilstræber, at du som elev udvikles fagligt, socialt, personligt og åndeligt. Skolen bygger på kristne værdier og har sin baggrund i et netværk af frikirker i Danmark. I 10. klasse er der tre linjer: CREATE, MOVE, EXPLORE. Derudover har vi et særligt 10./11. skoleår, Akademiet, som du kan læse mere om nedenfor.

Værdigrundlag
Skolen har baggrund i frikirkerne i Danmark og hviler på et kristent grundlag, hvor det kristne livssyn er en naturlig og væsentlig del af hverdagen.

Med ønsket om at bygge en skole hvor menneskers TARV mødes, bygger vi på værdierne tillid, ansvarlighed, respekt og venskab.

Tillid; vi stoler på hinanden og uddelegerer gerne ansvar. Dette fordrer Ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man tager over for hinanden, når der er brug for dette. Når dette fungerer, opnås en dagligdag præget af Respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil Venskab karakterisere skolen.

Vision
ME’s vision er, at se elever, der i løbet af et skoleår, udvikler sig fagligt, personligt, socialt og åndeligt således, at de:

· Fagligt yder deres bedste 
· Personligt udvikler mål og mening i livet
· Socialt dygtiggør sig i relationen til andre mennesker
· Åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at være aktive i kirke og samfund.

Kontaktgrupper
Skolens elever inddeles ved skolestart i kontaktgrupper. Hver gruppe tilknyttes en lærer. Læreren støtter den enkelte elev gennem året, og er desuden forbindelsesled mellem skole og forældre.
Kontaktgruppen mødes ofte og mange fælles oplevelser udgår fra denne.

Undervisning
Ud over de almindelige obligatoriske fag, følger alle elever på ME fagene kristendom, aktuel time og forstanderens time.
I 10. klasse kan tysk og fysik fravælges. Der tilbydes differentieret undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik. 
 
Skolen tilbyder en lang række valgfag, primært indenfor områderne idræt, musik og kreative fag. Eksempler på disse er: Badminton, håndbold, fodbold, billedkunst, drama/dans, band/sammenspil, lovsang, instrumentundervisning, counterstrike, LoL, kampsport, fitness, pilates.

Særligt for 10. klasse
Som elev i 10. klasse vælger du, om du vil gå på en af følgende linjer: MOVE, EXPLORE og CREATE.
Læs mere om disse linjer på skolens hjemmeside. 

Akademiet

Akademiet er en overbygning for elever, som har afsluttet 9. eller 10. klasse og som har et særligt talent, de ønsker at udforske og dygtiggøre sig inden for. Som navnet afslører, henvender det sig til de mere ambitiøse og målrettede elever.

På Akademiet ønsker vi at hylde talentet og skabe unikke udviklingsmuligheder hos den enkelte teenager. Det skal være legitimt at fejre den individuelles succes. Samtidig ønsker vi at styrke fællesskabet ved at udfordre de unge til at samarbejde om en række projekter. De vil få mulighed for at komme ud på en række real-life opgaver, hvor tanken er, at de skal levere konkrete innovative løsninger til virksomheder og kulturinstitutioner. 

Læs meget mere om Akademiet på skolens hjemmeside www.mariager-efterskole.dk 

Ledige pladser

9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

165  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl, 11. kl