Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Mejlby Efterskole

Skolen er for normaltbegavede unge med læse- og skriveproblemer. Vi underviser på niveaudelte hold i dansk, matematik og engelsk, og tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver. Skolen har en helt ny idrætshal og har derudover spændende linjer indenfor: hestehold, landbrug, træ og metal og kreativ.

Frihed til at være, leve og lære!
Mejlby Efterskole er for normaltbegavede elever med læseproblemer. Vi optager unge, der vil tage 8., 9., 10. eller 11. klasse på en efterskole og som ønsker at blive bedre til at læse og stave. Du kan tage Folkeskolens Afgangsprøve på Mejlby Efterskole.
Vi lægger vægt på, at der er helhed i din hverdag og sætter stor pris på fællesskabet. Du skal lære at vokse af dine erfaringer, derfor er det vigtigt, at du vil gøre en indsats og tage del i livet på efterskolen. Det kræver åbenhed og tillid til, at vi i fællesskab og via dialog kan skabe en indholdsrig, tryg og spændende hverdag.

Praktisk, boglig og kreativ
Mejlby Efterskole er praktisk, boglig og kreativ og vi lægger lige stor vægt på de boglige og de praktiske fag.

IT og teknologi

Alle elever får udleveret Ipad ved skoleårets start. Vi benytter Clio-onlines portaler med opklæsningsfunktion i undervisningen og Gyldendals webprøver til at dokumentere elevernes faglige fremgang.

 

 Venner for livet
Du kommer til at dele liv, hverdag og oplevelser med dine kammerater og lærere - i undervisningen, fritiden, på ture og udflugter og i den praktiske drift af skolen. Du får oplevelser og venner for livet.

Hverdagen
Du er selv med til at skabe hverdagen på Mejlby Efterskole. Du skal selv tage ansvar og passe tiden for både måltider og undervisning og der er ingen klokke, der ringer. Dagen byder på boglig undervisning og værkstedsfag. Midt på dagen får vi varm mad i spisesalen. Klokken 18.00 er der aftensmad. Eleverne skiftes til at være på køkkenholdet.

Under samme tag
Du bor sammen med 12-15 andre unge i et hus, med plads til 2, 3 eller 4 på et værelse. Piger og drenge bor i samme hus og til hvert hus er der tilknyttet 2 huslærere. I husets opholdsstue kan I hygge jer, der er tekøkken og I skal i fællesskab sørge for, at huset fungerer. 2 gange om ugen holder I husmøde. Her taler I om, hvordan I har det, hvordan huset fungerer, og hvad der skal til for, at der er plads til alle. Eleverne styrer på skift husmøderne

Fart på i fritiden
I fritiden har du et hav af muligheder for at gøre noget af det, du har lyst til. Du kan benytte skolens værksteder. Her kan du skrue, svejse, tømre og spille musik, eller du kan lave smykker og sy tøj. Du kan ride på skolens heste, du kan spille fodbold, badminton, volley- og basketball i skolens nye hal og meget mere.

Udskoling
Skolens 2 vejledere hjælper dig med dit fremtidige studie- og erhvervsvalg.
Med udgangspunkt i dine interesser, ønsker og styrkesider udarbejder vi en handlingsplan for tiden efter skolen.

Hvordan bliver du optaget?
Ansøgningen udfyldes og sendes til skolen sammen med en udtalelse fra din skole. Du og dine forældre skal besøge skolen, før du kan blive optaget. I booker besøg på skolens hjemmeside. Vi behandler ansøgninger efterhånden, som de modtages. Du kan forvente hurtigt svar

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/10/2019

Om skolen

108  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl