Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Nørbæk Efterskole

Ordblindeefterskole for normaltbegavede unge med læse/skrivevanskeligheder. Undervisning med udgangspunkt i elevens stærke sider. IT som integreret del af undervisningen. Mulighed for 9.og 10. kl. prøver. Brobygning i 10.kl. Mange valgfag bl.a.træ, idræt, gymnastik, mad, musik, kor, band, tekstil, billedkunst,design, motor/metal og friluftsliv.
Nørbæk Efterskole henvender sig til normaltbegavede unge mellem 15 og 18 år med læse/skrivevanskeligheder.

Værdigrundlag
På skolen vil du i trygge rammer opleve:

· Medansvar
· Forpligtende fællesskab
· Tolerance
· Trivsel
· Individuel udvikling
· At få styrket din selvtillid
· At blive rustet til at komme videre med uddannelse og erhverv

Undervisning
· Dansk, matematik og samfundsfag foregår på hold med 16 elever og 3 lærere.
· I dansk- og matematikundervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger.
· Der lægges vægt på tilegnelse af viden, samtale og fremlæggelse af emnearbejder.

Fællesfag
· Fortælletimer
· Sang
· Idræt
· Fællesmøde

Valgfag
· Vi har mange forskellige valgfag, hvor bl.a. kan nævnes: Idræt, musik, motor, metal, træ, billedkunst, engelsk, tekstil, hjemkundskab, jagt, friluftsliv, førstehjælp m.fl.

Praktisk arbejde
· Alle elever deltager på skift i det praktiske arbejde i skolens køkken, i rengøring og hos pedellen. 

Vejledning
Indgår løbende i efterskoleopholdet, og vi hjælper dig med at vælge, hvad du skal efter tiden på Nørbæk Efterskole.

Fælles oplevelser
· Skitur til Norge
· Teateruge
· Naturture
· Idrætsarrangementer
· Erhvervspraktik
· Emnedage
· Teatertur
· Foredrag

Optagelse
· Er du blevet interesseret, så ring til skolen og få tilsendt en brochure eller klik ind på skolens hjemmeside.
· Vi har løbende optagelse 11/2 år før skoleårets start.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

90  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl