Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Onsild Idrætsefterskole

Skole for 88 idrætsglade elever i 9. og 10. klasse. Almindelige skolefag er obligatoriske og niveaudelte i 10. kl. Der er både obligatorisk idræt og gymnastik, samt IT, E-Sport, musik og idrætslige fokusfag. Kunststofsbaner, Springcenter og Svømmehal
Skolen optager hvert år 3 til 5 selvhjulpne handicappede elever.
Skolen er røgfri.

 

Onsild Idrætsefterskole
· Er en efterskole for elever, der kan lide at dyrke idræt. 
· Skolen optager hvert år 3 til 5 handicappede elever. Ring og hør nærmere.

· Optager 88 elever fordelt på 9. og 10. klasse.
· Skolen ligger 800 m fra motorvejsafkørsel nr. 36 

Onsild Idrætsefterskole vil
· tage sit udgangspunkt I det Grundtvigske menneskesyn.
· give eleverne mulighed for at være del af et levende fællesskab.
· give eleverne oplevelser, der giver dem livsmod.
· give eleverne mulighed for at udvikles både fagligt og socialt.
· oplære eleverne til demokrati ved at give dem medindflydelse og medansvar.
· lade samværet bygge på tillid og åbenhed.

Onsild Idrætsefterskole er
Hverdage…
· hvor der synges morgensang. · en blanding af undervisning og praktiske gøremål i køkken og med rengøring.
· som er præget af fællesoplevelser og aktivitet.

Weekender…
· der planlægges af elever og lærere i fællesskab
· hvoraf nogle er obligatoriske blive-weekender andre er valgfrie.

Onsild Idrætsefterskole tilbyder 
Teoretiske fag:
· dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag(disse fag er niveaudelte i både 9. og 10.kl.) 
· tysk og fysik er valgfag
· der tilbydes folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses prøven
· Iværksætteri, ledelse og Inovation 
 
Idrætsfag:
· obligatoriske: f.eks. gymnastik, boldspil, kondi,
· Mere end 16 fokusfag:

Fodbold - drenge

Fodbold - piger

Volleyball - drenge

Volleyball - piger

Håndbold - drenge

Håndbold - piger

E-Sport

Floorball

Spring

Dance & Performance

Outdoor

Basket

Fitness i nyt flot Fitnesscenter

Skolen tilbyder en række fag i løbet af skoleåret som kaldes fokusfag og tilvalgsfag. Ring til os hør nærmere om dette nye tiltag som skolen er startet med august 2014


kreative fag:
· billedkunst, medie, drama
· Sangtimer og musik m.v. 
 
Instruktørkursus:
· obligatorisk børneidrætskursus for alle elever i 10. kl.

Arrangementer:
· emneuger
· Skilejrskole
· kulturelle oplevelser
· specifikke sportstævner og samvær med andre skoler

Indmeldelse 
· kan først finde sted efter besøg på skolen.

Ring til os og book en rundvisning. Vi afholder en række infomøder hen over skoleåret. Find disse tider på vores hjemmeside www.onsild.dk eller ring til skolen for nærmere info på 9854 4433

 

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

88  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl

Øvrige oplysninger

  • Kørestols-tilgængelig indretning
  • Tilbud til unge med høretab
  • Tilbud til unge med synstab