Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vi ønsker at fremme tolerance og fællesskab og give plads for humor. Skøn beliggenhed i Skibelund Krat. Gymnastik og idræt er i højsædet - 2 haller, springgrave og stortrampoliner, teamtrack og tumbling track samt fiberbane. Trådløst netværk - mange praktiske og kreative fag. Boglige fag vægtes højt.
En masse gymnastik - men også en funderet boglig undervisning
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole (SGI) er en almendannende boglig gymnastikefterskole med et højt aktivitetsniveau.

Gymnastikken er en vigtig del – men der er plads til, at både nybegyndere og garvede gymnaster udvikler sig på deres eget niveau gennem skoleåret. Du skal have lyst og vilje til fysisk udfoldelse og idrætslige aktiviteter.

Ud over fælles gymnastikken som er det centrale fokuspunkt på SGI, gør vi også meget ud af mulighederne for udvikling inden for spring, rytmisk gymnastik, fodbold, volleyball og flere andre idrætslige valgfag, som kan vælges efter ønske.

Kreative – musiske aktiviteter
Det udtryksmæssige, skabende og musiske er også områder, vi retter opmærksomheden på. Er lysten der, har du stor mulighed for at prøve dine kreative sider af og dygtiggøre dig i løbet af året. Dette kan du gøre i valgfagene; sammenspil, rock og pop, billedkunst, syning og design,smykkeværksted samt træ- og metalværksted.

Skolen har derudover en lang række andre valgfag, således at du kan sammensætte dit skema, med netop de fag du ønsker dig.

Undervisning med visioner
SGI er en boglig skole med niveaudelt undervisning. Der arbejdes seriøst og målrettet mod 9. og 10. klasses afgangsprøver, samtidig tilbyder vi også undervisning til 8. klasse. Skolen ønsker via fordybelse, høj faglighed og stort engagement fra en nærværende lærerstab at skabe bedst mulig grobund for læring og dermed størst udbytte af den almendannende undervisning. Alle eleverne i 9. klasse tager afgangsprøven, ligesom det forventes at elever i 10. klasse tager 10. klasseprøven.

Computere indgår som en naturlig del af undervisningen, og vi forventer at eleverne har egen bærbare PC med. Skolen er blandt andet udstyret med trådløst netværk på alle værelser og i alle undervisningslokaler.

Fritid og fællesskab
Skolens to haller, henholdsvis boldspils- og springhal, skaber de bedste rammer for en aktiv fritid i fællesskab med kammeraterne. Skolens nye springcenter blev indviet i 2005 med 2 springgrave, stortrampoliner samt tumblintrek, teamtrek og andet springudstyr. Faciliteterne kan du frit bruge - også efter skoletid.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/11/2019

Om skolen

169  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med høretab