Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Sønder Bork Efterskole

Vi er en eksamensfri specialefterskole med niveaudelt undervisning på små hold. Skolen bygger på et kristent menneskesyn. Skole er for dig, som trænger til nye rammer i et trygt, struktureret og anderledes skoletilbud. Her bliver du mødt som den du er, på det niveau du er på. Vi tager elever ind hele året hvis vi har plads.

Skolens formål
Skolen, der startede i 1990, er en selvejende institution, der blev oprettet på et fælles kirkeligt grundlag med det mål, at give unge i alderen 14 - 18 år et personligt gudsforhold. Dette vil være med til at give dem et positivt, socialt og meningsfyldt livsgrundlag, som er et godt fundament at bygge resten af livet på.

Skolens undervisning og pædagogik
Som det fremgår af skolens vedtægter, ønsker skolen at støtte unge, der bogligt og socialt har brug for hjælp og unge, der af anden grund er blevet "skoletrætte".

Ud over de obligatoriske fag, undervises der i mange valgfag bl.a. musiske/kreative fag, fortællefag, gruppefag og erhvervsrelaterede praktiske fag.

Skolen tilbyder undervisning for 8., 9. og 10. klasse, med plads til 70 elever. For at tilgodese den enkelte elev, arbejdes der i små hold.

Skolen er eksamensfri, men der gives en udtalelse til den enkelte elev ved skoleårets afslutning.

Opholdet på Efterskolen indebærer
Ingen nydelse af alkohol, stoffer og tobak.

Man følger undervisningen.

Fællesskabet med det modsatte køn er på en god og sober måde, og i øvrigt efter de af skolen til enhver tid fastsatte regler.

Opøvelse i social ansvarlighed.

Enhver der tilmelder sig skolen, må være indstillet på dette.

Eleverne bor på 2-mands værelser med adgang til toilet/bad og vaskefaciliteter.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

72  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.