Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Store Andst Efterskole

På Store Andst Efterskole møder du voksne, der brænder for at udvikle unge med læse- og stavevanskeligheder. Alle unge skal have de samme muligheder for at forfølge deres drømme. Vi tror på jer. Vi ved, at I kan, hvis I får den rigtige støtte og de rette hjælpemidler.

Vi er en efterskole for normaltbegavede elever i 8.- 10. klasse med læse- og stavevanskeligheder. 
Vi udbyder folkeskolens afgangsprøver for 9. og 10. klasse. 

Efterskolerammen er helt grundlæggende et unikt tilbud, der stærkere end noget andet sted i det danske skolesystem udvikler både faglighed og personlighed. I spændingsfeltet mellem individ og fællesskab lærer vi at respektere og tolerere hinanden trods forskelligheder.

Her på skolen finjusterer vi efterskolerammen til unge med læse- og stavevanskeligheder. Det gør vi ved at arbejde målrettet med it-hjælpemidler, anderledes undervisningsformer, sund kost, sport og bevægelse – hver dag hele året.

Ved skoleårets afslutning ser vi hvert år et hold af elever, der kan se sig selv i livet efter skolen. Elever, der ikke længere oplever, at de er begrænset af læse- og stavevanskeligheder på samme måde, som da de startede på efterskole.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

125  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl