Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Skoleudveksling - Barcelona

    På 10. årgang bliver du en del af skoleudveksling med en skole i Barcelona. De besøger og, og vi besøger dem og bor i deres private hjem. Det er international udveksling!
  • Vi er SE

    Vi er mere end flotte bygninger og fede linje- og valgfag. Vi er SE.
Flere videoer >

Flere billeder >

Sydvestjyllands Efterskole

Fantastisk efterskoleår. 6 linjer: Idræt, musik, mekaniker, bold (volley/fodbold), ræk-ud, krea. Masser af valgfag. Skoleudveksling (Barcelona) og udlandsrejser. Lækker mekanikerværksted og fine musikfaciliteter, hal og kunstgræsbane. 9. kl. og unik projektorienteret 10. årg og lille specialklasse. Kristen skole – udvikling i trygge rammer.

Historie og Formål 

Skolen råder over en lang række nye bygninger med bl.a. en idrætshal, moderne klasselokaler og værksteder samt fine værelser.

Kvalitet sættes i højsæde omkring hele skolens virke.

Skolen bygger på det kristne livs- og menneskesyn med den grundholdning, at vi alle er lige meget værd. Vi ønsker at give den enkelte mulighed for personligt at møde og tage stilling til evangeliet om Jesus.

Undervisning
Skolen optager 133 elever i 9. og 10. klasse samt en prøvefri klasse “Erhvervsklasse”. Undervisningen er på et fagligt lille højt niveau og er i 9. klasse rettet mod folkeskolens afsluttende prøver. I 10. årgang tilbydes prøvefri projektorienteret undervisning på højt fagligt niveau, som er prøvefri. Undervisningen er tilrettelagt med en række obligatoriske fag samt en bred vifte af spændende valgfag.

For boglig svage elever tilbydes der specialundervisning i dansk og matematik.

Linjefag
På Sydvestjyllands Efterskole vælger alle elever ét af 6 mulige linjefag. • Musiklinje • Mekanikerlinje • Idrætslinje • Krealinje - Boldlinje (fodbold/volleyball) • Ræk-ud

Med linjefagene ønsker vi at give mulighed for en grundig undervisning med tid til fordybelse og inspiration.

Erhvervsklasse 
Som elev på “Erhvervsklasse” vil dagligdagen være et tilbud sammensat af mere praktisk orienterede fag. Undervisningen er prøvefri, og der er højst 6-7 elever i klassen. Der vil blive taget individuelle hensyn i form af ekstra hjælp fagligt og socialt samt personlig vejledning.

Oplevelser
Til efterskoleopholdet hører spændende projekter, weekendaktiviteter, musicals, udenlandsture m.m.

Sydvestjyllands Efterskole er oprettet i 1975 og drives i tilknytning til Indre Mission og KFUM & KFUK i Sydvestjylland. 

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/23/2019

Om skolen

133  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.

Sydvestjyllands Efterskole
Følg os på snapchat: [@sydvestjyllands]